Valtaosa taloyhtiöpäättäjistä ja isännöitsijöistä kokee urakoitsijoiden joutuvan usein korjaamaan jälkiään.

Lähes 75 % taloyhtiöpäättäjistä ja 65 % isännöitsijöistä on sitä mieltä, että korjausrakentamisen lopputulos jättää toivomisen varaa.

Yleisesti ottaen taloyhtiöpäättäjät (n = 1026) suhtautuivat urakoitsijoiden suoriutumiseen isännöitsijöitä (n = 30) kriittisemmin. Taloyhtiöpäättäjistä 63 % oli sitä mieltä, että laadukasta korjausrakentamisen urakoitsijaa on vaikea löytää. Isännöitsijöistä samaa mieltä oli 37 %.

Yli puolet isännöitsijöistä katsoi, että aikatauluissa pysytään hyvin ja asiakkaan toiveisiin tartutaan nopeasti, kun taas taloyhtiöpäättäjistä vain noin joka neljäs oli tätä mieltä. Taloyhtiöpäättäjien eli taloyhtiön hallituksessa istuvien ja asunto-osakkeenomistajien laatumielikuvaa heikensi erityisesti työn huolimaton lopputulos. Isännöitsijöiden mielikuvissa korostui työn huono suunnittelu.

Puolet isännöitsijöistä sitä mieltä, että työn laatua ei mitattu

Myös kokemukset julkisivuremonteista jakoivat isännöitsijät ja taloyhtiöpäättäjät kahteen leiriin. Kun isännöitsijöistä 90 % katsoi, että urakoitsijalta saatiin kerralla sitä, mitä sovittiin, taloyhtiöpäättäjistä vain 43 % oli tällä kannalla.

Suorastaan heikoksi korjausrakentamisen tasoa kuvasi kuitenkin vain joka viides taloyhtiöpäättäjä. Molemmat vastaajaryhmät olivat pääosin tyytyväisiä viimeisimpään korjausrakentamisen hankkeeseen, jossa he olivat asianosaisina.

Isännöitsijöiden kokemuksista kävi ilmi, että laatukäsitysten parantamiseksi laaditut mittarit eivät ole vielä löytäneet paikkaansa projektien vakiintuneina käytäntöinä. Vain noin puolet vastaajista kertoi urakoitsijan mitanneen suoriutumista ylipäätään jollakin tavalla.

Yleisimpiin mittauskeinoihin luettiin asiakaspalautteen pyytäminen työn valmistuttua, projektin etenemisestä tiedottaminen ja aikataulussa pysymisen sekä työturvallisuuden seuraaminen.

TEH-yhtiöiden teettämässä ja Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä selvitettiin paitsi korjausrakentamisen laatumielikuvia, myös kokemuksia tuoreista julkisivuremonteista kahden vuoden ajalta.

(Lähde: TEH-Yhtiöt Oy)