Onnelliset naapurustot -tutkimuksen mukaan me suomalaiset olemme selvästi halukkaampia jakamaan tiloja ja tavaroita naapureiden kanssa kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Turvallisuuden tunne on tärkein onnellisuuteen vaikuttava naapurustotekijä.
Useimmille viime vuodet ovat merkinneet monen sosiaalisen toiminnan keskeyttämistä, ja myös kanssakäyminen naapureiden kanssa on voinut jäädä vähäiseksi. Asuntorakennuttaja Bonavan teettämä Onnelliset naapurustot -tutkimus vahvistaa, että vuorovaikutusta helpottavilla yhteisillä tiloilla on myönteinen vaikutus.
Mitä me suomalaiset sitten haluaisimme tehdä naapureiden kanssa? Sosiaaliset kokoontumiset, esim. grillaus tai paikalliset juhlat on suosituin (36 %) yhdessäolon muoto. Naapuruston kunnossapito, esim. maalaus, rikkaruohojen kitkeminen tai siivous kiinnostaa seuraavaksi eniten (22 %).
Kolmantena tulevat kestävää elämäntapaa koskevat aloitteet, esim. kirpputorit tai tavaroiden vaihto (19 %). Yhteisön muiden jäsenten, kuten lasten tai vanhusten, tukeminen mainintaan neljäntenä (15 %). Liikunta, esim. juoksu, kävely tai jooga, on viidenneksi suosituin vaihtoehto (12 %). Vastaajista 16 % ilmoitti, ettei ole kiinnostunut mistään toiminnasta naapureidensa kanssa.

Halu jakaa tiloja ja tavaroita naapureiden kanssa

Jakamistalous on kestävää kehitystä tukeva, kasvava ilmiö, mutta tilojen ja tavaroiden jakamisella on myös yhteisöllisyyttä tukevia vaikutuksia.
”Me suomalaiset usein ajattelemme, että viihdymme omissa oloissamme emmekä ole kovin sosiaalisia. Tutkimustulokset yllättävästi osoittavat, että olemme selvästi halukkaampia jakamaan tiloja ja tavaroita naapureidemme kanssa kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Jos verrataan saksalaisiin, on ero vielä paljon suurempi”, Bonava Suomen kaupallinen johtaja Maiju Koivunen-Vinkvist toteaa.
Tutkimustulosten mukaan suomalaiset jakavat mieluiten samassa naapurustossa asuvien kanssa kuntosalin (39 %), ulkogrillausalueen (33 %) ja pesutuvan (32 %).
Ruotsalaisista vain 25 % on halukkaita jakamaan kuntosalin tai ulkogrillausalueen naapureidensa kanssa ja pesutuvan vain 19 %. Esimerkiksi saksalaista vain 11 % on kiinnostunut kuntosalin jakamisesta, 19 % ulkogrillausalueen ja 9 % pesutuvan jakamisesta naapureiden kanssa.

Turvallisuuden tunne tärkeintä naapurustossa

Tutkimuksessa selvitettiin naapuruston tyytyväisyystekijöitä kysymällä, mitä asioita vastaajat pitivät tärkeinä, jotta voisivat pitää tietystä asuinalueesta ja kotiutua sinne. Lähes 90 % suomalaisista nimeää tärkeimmäksi naapurustotyytyväisyyden tekijäksi turvallisuudentunteen (88 %).
Seuraavaksi tärkeimpiä asioita ovat sopiva matka ruokakauppoihin ja ostoskeskuksiin (76 %) sekä pyörällä tai jalkaisin liikkumisen helppous (76 %). Muutkin tärkeimmät tekijät ovat käytännön toiminnallisuuteen liittyviä, kuten että asuinalue on hyvin hoidettu ja siisti. Naapuruston hyvä ilmapiiri (69 %) ja hyvät naapurisuhteet (65 %) nousevat sijoille 8 ja 9.
Onnelliset naapurustot -tutkimuksen mukaan koti- ja naapurustotyytyväisyyden vaikutus yleiseen elämän onnellisuuteen on 17 %, ja tästä kodin osuus on 9 % ja naapuruston 8 %. Henkisen hyvinvoinnin osuus yleisestä elämän onnellisuudesta on 49 %. Perheen tai kumppanin osuus on 10 %, ystävien 9 %, taloudellisen tilanteen 8 % ja fyysisen hyvinvoinnin osuus on 7 %.
Keittiö on edelleen suomalaisen kodin sydän – vastaajista 82 % mainitsi keittiön tärkeimpänä tyytyväisyyteen vaikuttavana asiana. Asunnon pohjaratkaisun nosti 80 % vastaajista ja kodin yhteiset tilat, kuten olohuoneen, mainitsi 79 %.
Asuntorakennuttaja Bonavan teettämän Onnelliset naapurustot -tutkimuksen toteutti markkinatutkimustoimisto Nepa. Tutkimus tehtiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä Pietarissa. Tulokset perustuvat kyselylomakkeeseen, joka täytettiin verkkopaneelin kautta. Kyselyyn vastasi 6 590 henkilöä, joista Suomessa 1 102 vastaajaa. Tiedot kerättiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana.

Lue lisää:

Koirien haukunta toi tuomion kotirauhan rikkomisesta – Onko sinulla kokemuksia häiritsevistä naapureista? Kerro meille!

Yhteinen pensasleikkuri naapurin kanssa? Kaikkea ei tarvitse hankkia vain itselle

Pientalon rakentamisen ja melun ei tarvitse rikkoa naapurisopua