Kesällä moni tuulettaa asuntoaan viilennyksen vuoksi, mutta talvella tuulettaminen kertoo huonosta ilmanvaihdosta.

Suomessa on arviolta miljoona asuntoa, josta raitisilmaventtiilit puuttuvat kokonaan.  Terveysilma teetti lokakuussa kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä kotinsa sisäilmasta. Kyselyyn vastasi tuhat iältään 18–86-vuotiasta.

Kyselyn vastaajista seitsemän prosenttia kertoo pitävänsä talvellakin jotain ikkunaa lähes aina raollaan. Lisäksi joka kymmenes kertoo tuulettavansa kotonaan useita kertoja päivässä.

Talvituulettajien suuri määrä kertoo monien asuntojen riittämättömästä ilmanvaihdosta. Yllättävän moni kertoo pitävänsä ikkunaa lähes aina raollaan, myös talvella. Vain omakotiasujat, jotka tuntevat lämmityskulujen kasvun heti kukkarossaan, välttelevät talvella tuulettamista.

”Jos kodin ilmanvaihto toimii kunnolla, ikkunan avaamiseen ei pitäisi tulla tarvetta kuin satunnaisesti, vaikka kun ruoanlaiton yhteydessä tulee käryä. Kodin ilmanvaihto kannattaa tarkistuttaa, jos kokee tarpeelliseksi pitää ikkunaa raollaan talvellakin”, Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf summaa.

Raitista ilmaa ilmanvaihtoventtiileillä

Kyselyn tulokset vahvistavat Terveysilman arvion, että joka kolmannesta asunnosta eli noin miljoonasta suomalaiskodista puuttuvat kokonaan raitista ilmaa sisälle tuovat ilmanvaihtoventtiilit.

Suurin osa suomalaisista asuu asunnoissa, joissa on joko koneellinen poistoilma tai painovoimainen ilmanvaihto, jossa tuloilma- ja poistoilma liikkuvat venttiileistä ilman koneita. 2000-luvulla rakennetuissa taloissa on yleensä täysin koneellinen ilmanvaihto.

Viidennes kyselyn vastaajista kertoo avaavansa ikkunan saadakseen raitista ilmaa, sillä makuuhuoneessa ei ole minkäänlaisia venttiilejä. Lisäksi lähes joka kymmenes kertoo, että raitista ilmaa tulee venttiilien sijaan ikkunan, seinän ja lattian raoista. Omakotiasujista 14 prosenttia paljastaa, että makuuhuoneeseen tulee raitista ilmaa vain rakenteiden raoista.

”Talon rakenteiden raosta vuotava ilma ei ole puhdasta korvausilmaa. Se voi tuoda sisäilmaan haitallisia aineita rakennusmateriaaleista, varsinkin jos niissä on vaurioita. On erityisen huolestuttavaa, että tämäkin vaihtoehto mielletään ilmanvaihdoksi”, Schlauf muistuttaa.

Kodin sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Sen vaikutus korostuu talvisin, kun sisällä vietetyn ajan määrä kasvaa. Terveysilman kyselyn mukaan suomalaiset viettävät talviaikaan keskimäärin 14 tuntia päivässä kotona arkisin. Toisaalta joka viides vastaaja kertoo oleskelevansa yli 20 tuntia päivässä kotona. Naiset viettävät kotona miehiä enemmän aikaa. Pisimpään kotona viihtyvät yli 65-vuotiaat.

Yleisimmiksi huonon sisäilman aiheuttamiksi oireiksi nousevat kyselyssä nenän tukkoisuus tai vuoto, väsymys sekä limakalvojen ja kurkun kuivuus. Naiset raportoivat miehiä useammin silmien ärsytyksestä.