Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara ja Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kritisoivat suomalaisen rakentamisen tasoa. Sen juurisyyt kiire, huono suunnittelu ja usein olematon valvonta eivät selitä laadun heikkenemistä.

Ilmaston lämpenemisellä yritetään Jukka Rantasen ja Marko Malmivaaran mukaan kiinnittää huomio muualle kuin rakentamisen juurisyiden huonoon tolaan. Kiireellä, huonolla suunnittelulla ja olemattomalla valvonnalla ei heidän mukaan kuitenkaan ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa.

”En usko, että rakentamisemme laatu on huonontunut. Siinä on ollut parantamisen varaa jo pidempään.”

Laatuvirheet paljastuvat heidän mukaansa nykyään helpommin tehokkaamman viestinnän ansiosta.

”Pääosin 1960- ja 1970-luvulla rakennettu rakennuskantamme on tullut peruskorjausikään, ja on huomattu, että monen rakennuksen kohdalla kosteudenhallinta on pettänyt jo rakentamisen aikana”, toteaa Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara.

”Toki ilmastonmuutoksesta johtuvat lisääntyneet sademäärät ja kosteat ajanjaksot ovat tehneet rakentamisesta entistäkin haasteellisempaa.”

Huomio ammattitaitoiseen valvontaan

Malila ja Rantanen haluavat kiinnittää huomion kiireen aiheuttamiin ongelmiin ja sitä kautta riittävän valvonnan järjestämiseen.

”Uudisrakennusten laatuongelmista syytetään aina kiirettä. Usein se on valvonta, josta tingitään, kun aikataulut alkavat pettää. Kuitenkin riittävällä ja ammattitaitoisella valvonnalla voitaisiin pelastaa paljon, ehkäistä rakennusvirheet ja taata työn korkea laatu”, Jukka Rantanen toteaa.

”Parhaillaan käynnissä olevan rakennusbuumin aikana työmaille on valitettavasti jouduttu palkkaamaan paljon ammattitaidotonta porukkaa, jolloin työnjohdollinen osaaminen korostuu”, Rantanen jatkaa ja muistuttaa, että ilmaston muuttuminen tulee huomioida entistä paremmin niin suunnittelussa, materiaalivalinnoissa, aikatauluissa kuin resursoinneissa.

”Kaikki edellytykset laadukkaaseen rakentamiseen ovat olemassa. Ympäristöministeriön tämän vuoden alusta voimaan astuneessa uudis- ja korjausrakentamista koskevassa asetuksessa 782/2017 ohjeistetaan tarkkaan rakenteiden rakennusaikainen suojaaminen ja eri työvaiheiden kosteusmittaukset. Asetuksen mukaan työmaille on myös nimitettävä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö”, kertoo Malmivaara.

Rantanen ja Malmivaara kiittelevät alan koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa tasoa, mutta peräänkuuluttavat vielä arvomaailman muutosta, aiempaa selkeämpää vastuunjakoa ja parempaa vastuunkatoa kaikilta alan toimijoilta.