Monissa vanhemmissa rivitaloissa ullakko voi olla talon päästä päähän ulottuva yhtenäinen avoin tila. Silloin yhdessä asunnossa alkanut tulipalo saattaa levitä ullakon kautta koko rakennukseen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee ullakon jakamista osiin palon leviämistä estävin rakentein rivitaloissa, joissa ullakko on yhtenäinen.

Kun tulipalo iskee rivitaloasuntoon, rikkoo kuumuus ikkunan ja palokaasut ja savu purkautuvat ulos ketääntyen aluksi räystään alle. Siitä ne pääsevät kulkeutumaan edelleen talon ullakolle. Jos ullakkoa ei ole osastoitu savutiiviillä rakenteilla, täyttyy koko ullakkotila savulla.

Tulipalo voi myös puhkaista asunnon yläpohjan ja levitä suoraan ullakolle. Kun kuumaa savua kertyy tarpeeksi, syttyy ullakko palamaan koko rakennuksen pituudelta.

Tällainen tilanne voi tapahtua ennen lokakuuta 1990 rakennetuissa taloissa. Vuoden 1990 loppupuolella ja sen jälkeen rakennusluvan saaneissa rivitaloissa huoneistojen välinen seinä on pitänyt rakentaa niin, että se osastoi vierekkäiset asunnot toisistaan aina vesikattoon asti.

Osastointi estää palon leviämistä vähintään puolen tunnin ajan, jolloin palo ei pääse yläkautta helposti asunnosta toiseen. Osastointi helpottaa myös palokunnan sammutustoimia.

Osastointi on mahdollista tehdä jälkikäteen

Suomessa tapahtuu keskimäärin vajaat 300 rivitalopaloa vuodessa, ja osa niistä johtaa täysin tuhoutuneeseen rivitaloon. SPEK suositteleekin jälkikäteen tehtävää vapaaehtoista ullakon osastointia kaikkiin sellaisiin rivitaloihin, joista se vielä puuttuu.

Jälkikäteen osastointi voidaan tehdä kiinnittämällä kattotuolien kylkeen esimerkiksi sopiva levymäinen kova lämmöneriste. Tärkeää on, että eriste asennetaan myös yläreunasta tiiviisti katemateriaalia vasten. Tiivistämisessä voi käyttää apuna pehmeää eristevillaa. Näin kuuma savu ei pääse kiertämään levyä mistään kohdasta eikä levittämään paloa.

Jos oman rivitalon osastointi tai sen puute askarruttaa, voi asian varmistaa kurkkaamalla ullakolle. Jos näkee rakennuksen läpi kummankin päätyseinän, on osastointi nykypäivän turvallisuustasoon nähden puutteellinen.

Helpoiten muutos on tehtävissä kattoremontin yhteydessä, jolloin matalatkin ullakon reuna-alueet saadaan tehtyä tiiviisti. Parhaassa tapauksessa ullakko saadaan jaettua asuntojen välisten seinien kohdalta, kuten uudisrakentamisessa.

”Koska kyseessä on vapaaehtoinen toimenpide, tällöin ei välttämättä päästä samaan tasoon kuin uusissa rakennuksissa. Jokainen ullakolle saatu osastoiva seinä on kuitenkin parannus turvallisuuteen”, vinkkaa turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.