Suomalaiset haluavat edelleen asua omakotitalossa. Omasta talosta haavailevat nyt etenkin nuoret aikuiset ja lapsiperheet, mutta suuria neliöitä ei enää kaivata.

Erityisesti nuoret aikuiset haluavat omakotitaloon: jopa lähes puolet muualla kuin omakotitalossa tällä hetkellä asuvista haaveilee muutavansa omakotitaloon 5–10 vuoden kuluttua.

Etenkin lapsiperheet kaipaavat omakotitaloon, mutta kovin suurista neliöistä ei haaveilla. Liki puolet heistä pitää asunnon ihanteellisena kokona 50–99 m², ja vain reilu kolmannes (35 %) toivoo asunnon olevan kooltaan 100–149 m². Samat neliötoiveet koskevat myös rivi-, pari- ja ketjutaloihin haluavia.

Haaveiden esteenä korkeat hinnat

Omakotitaloon tai pari-, rivi- tai ketjutaloon kaipaavista kolmasosan mielestä koti saisi maksaa 100 000–199 999 €. Omakotitalossa mieluiten asuvien mielestä ihannetontti olisi kooltaan 1001–2000 m² (25 % vastaajista) tai 501–1000 m² (24 %).

Vastaajista 41 %:lla on ollut haasteita toteuttaa asumistoiveitaan. Suurimpina haasteina ovat olleet asuntojen liian korkeat hinnat, asunnon rahoituksen järjestäminen sekä sopivan kokoisten asuntojen liian vähäinen tarjonta.

Tutkimuksen teettänyt Omakotiliitto kannustaakin kuntia kaavoittamaan kohtuuhintaisia pientalotontteja ja pientalovalmistajia tarjoamaan enemmän kohtuukokoisia, alle 100-neliöisiä koteja perheiden tarpeisiin.

Maalla on mukavaa

Tyytyväisimpiä tämänhetkiseen asumismuotoonsa olivat he, jotka jo asuivat omakotitalossa. Heistä 71 % oli täysin tyytyväisiä asumiseensa. Erityisen tyytyväisiä olivat maalla asuvat, joista 68 % ilmoitti asuvansa toiveidensa mukaisesti, oli asumismuoto heillä sitten mikä tahansa.

Tyytymättömiä nykyiseen asumiseensa olivat he, jotka kaipasivat omaa pihaa, halusivat asua lähempänä luontoa tai asuivat omiin tarpeisiinsa liian pienessä tai liian kalliissa asunnossa.

Vähiten muuttohaluja on omakotiasujilla, heistä  68 % ei näe muuttavansa minnekään seuraavien kymmenen vuoden sisällä.

Omakotiliiton teettämässä tutkimuksessa selvitettiin 18–75-vuotiaiden asumistoiveita ja -tyytyväisyyttä. Kyselyyn vastasi 1 556 suomalaista eri puolilta maata.