Kerros- ja rivitaloyhtiöt saavat nyt aiempaa vähemmän urakkatajouksia korjausrakentamishankkeisiinsa. Myös lainarahan saatavuus on heidän mukaansa heikentynyt. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi korjausrakentamisen kasvavan vain pääkaupunkiseudulla.

Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan korjausrakentamisbarometriin vastasi miltei 3000 taloyhtiönsä edustajaa, joista joka neljännellä on kuluvana vuonna käynnissä korjaushanke taloyhtiössään.

Vastanneista taloyhtiöistä 30 prosenttia arvioi korjausrakentamisensa kasvavan tulevana vuonna, kun taas 28 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan. Vuodelle 2018 barometri ennakoi korjausrakentamisen kasvua vain pääkaupunkiseudulle.

Jarruina urakkatarjousten väheneminen ja lainansaannin vaikeudet

Keväällä korjausrakentamisbarometriin vastanneet taloyhtiöt arvioivat vielä, että yleisellä taloustilanteella olisi vähemmän negatiivista vaikutusta korjausrakentamiseen. Mieli on kuitenkin muuttunut, sillä syksyllä tehdyn uuden barometrikyselyn mukaan taloudella on negatiivista vaikutusta korjaushankkeiden toteutumiseen.

”Tulos on linjassa esimerkiksi Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdanneindikaattoreiden tulosten kanssa. Makrotalouden tunnelma on vuoden 2018 kuluessa heikentynyt”, arvioi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kerrostalo- ja rivitaloyhtiöt ovat saaneet aiempaa hiukan vähemmän urakkatarjouksia. Hieman runsas kolmannes taloyhtiöistä oli saanut ainoastaan kaksi tarjousta, kun vuosi sitten näiden osuus oli 29 prosenttia. Kolme tai useampia tarjouksia saaneiden osuus oli laskenut erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lainansaanti on taloyhtiöiden mukaan heikentynyt, vain kolme prosenttia kertoi saatavuuden parantuneen. 86 prosenttia vastaajista kuitenkin kokee, että rahoituksen saamisessa ei ole tapahtunut muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana. Lainaehtojen heikentymistä odottaa kuitenkin 46 prosenttia hallitusvastaajista.

Lainansaantia kuvaavat tulokset heikentyivät barometrissä vuoden 2014 lukemien tasolle, jolloin lainansaanti oli merkittävästi hankalampaa kuin parina viime vuonna. Muutos oli samansuuntainen kaikkialla Suomessa, mutta erityisen paljon arvio heikentyi pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa.

Putkistoremontit jatkuvat, sähköautojen latausjärjestelmähankkeet nousussa

Vuonna 2018 kerrostaloissa on korjattu eniten putkistoja ja piharakenteita. Rivitaloyhtiöissä suosituimia ovat olleet piharakenteisiin ja ulkovaippaan kohdistuneet korjaukset.

Viiden vuoden tähtäimessä ovat yleisimmin piharakenteita ja rakennusten ulkovaippoja sekä kerrostaloyhtiöissä putkistoja koskevat korjaukset. 35 prosenttia vastanneista taloyhtiöistä kertoi korjaavansa putkistot viemäreiden sisäpuolisella korjauksella eli pinnoituksella tai sukkasujutuksella. Tosin perinteinen viemäriputkiston uusiminen nykyiseen paikkaan oli toiseksi suosituin korjausperiaate 34 prosentin osuudella.

Sähköautojen latausjärjestelmiin liittyviä rakennusaikeista kertoi jo runsaat viidennes kerrostalovastaajista ja 17 prosenttia rivitalovastaajista. Lukemat olivat nousseet syksyn 2017 mittauksesta, jolloin asiaa ensimmäisen kerran tässä barometrissa tiedusteltiin.