Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n toteuttivat maaliskuussa jäsenistöjensä keskuudessa suhdannetiedustelun. Sen mukaan usko rakentamisen myönteiseen kehitykseen on edelleen heikentynyt syksystä.

Vastausten perusteella rakentamisen tilanne on vielä jokseenkin kohtuullinen, mutta odotuksissa on nähtävissä jo hiipumista. Sähköisen talotekniikka-alan toimijat ennakoivat rakentamisen volyymien laskua erityisesti uudisrakentamisessa. Viime syksyä heikompia odotuksia on erityisesti sähkösuunnittelijoilla. Sähköurakoitsijat sen sijaan uskovat korjausrakentamisen kasvuun.

Näkymissä on alueellisesti isojakin eroja. Varsinais-Suomessa odotetaan rakennustuotannon pysyvän ennallaan, kun taas Pohjois-Karjalassa arvioidaan rakentamisen hiljenevän tulevalla puolivuotiskaudella.

Kasvuodotuksia vain korjausrakentamisessa

Uudistuotannon osalta odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa. Sama linja näkyy myös Rakennusteollisuuden raportoimassa aloitusten vähentymisessä. Muutos näkyy suunnittelijoiden vastauksissa urakoitsijoita selvemmin. Korjausrakentaminen kokonaisuudessaan jatkaa kasvuaan; kasvuodotuksia on raportoitu suhdannekatsauksissa koko kyselyhistorian ajan keväästä 2004 alkaen.

Tarjouskyselyjen määrä ja työkannan pituus suunnittelijoiden osalta on hieman parantunut. Urakoitsijoiden osalta se pysynyt ennallaan verrattuna viime syksyyn. Töiden hintataso on vastausten mukaan pysynyt pääosin ennallaan, sillä vain yksi kymmenestä vastaajasta kertoo hintojen nousseen. Kustannustason kohoaminen ja alan tiukka kilpailutilanne niin töistä kuin tekijöistäkin luovat painetta hinnanasetannalle ja kannattavuudelle.

Urakoitsijat ja suunnittelijat arvioivat tulostason pysyvän vuoden 2018 tasolla. Erityisesti urakoitsijoilla näyttää olevan hienoista henkilöstön lisäystarvettakin.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 2019 STUL:n ja NSS:n jäsenkuntiin. Vastausprosentti oli 17.