Uuden asunnon ostaneet ovat tyytyväisiä siihen rakennusliikkeeseen, jolta asunto on ostettu. Yleisesti ottaen luottamus rakennusyhtiöihin sen sijaan ei ole yhtä hyvällä tasolla.

Uuden asunnon ostaneiden kuluttajien asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla vuonna 2020. Toimialojen välisessä vertailussa se on pysynyt kärkisijalla nyt kolme vuotta. Toimialan tulos on erittäin korkea myös pohjoismaisessa vertailussa.

Monen toimialan asiakassuhde on kärsinyt poikkeuksellisesta COVID-19-vuodesta. Ainoastaan uudisasuntorakentaminen pystyi sähkön vähittäismyyntialan lisäksi säilyttämään asiakastyytyväisyyden tason ennallaan.

“Mitä paremmin yritys on pitänyt asiakkaansa ajan tasalla hyödyntäen mahdollisia yhteydenpidon kanavia, sitä paremmin siihen luotetaan ja sitä tyytyväisempiä asiakkaita sillä on. Hyvä ja määrätietoinen tiedonkulku on lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä”, lisää tutkimuksen tehneen EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

Omakohtainen kokemus ratkaisee

Viidettä kertaa tehdyssä uudisasuntorakentamisen tutkimuksessa oli arvioitavana seitsemän suurimpaan lukeutuvan asuntorakentajan lisäksi ryhmä keskikokoisia ja pienempiä rakentajia. Tutkimuksen kohteena olivat rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus sekä eri osa-alueiden vaikutus asiakaskokemukseen. Nyt julkaistut tulokset perustuvat puhelinhaastelleuihin niille asukkaille, vastaanottivat uuden asunnon vuoden 2020 aikana.

Yritysten kärkikolmikkoon kuuluivat tällä kertaa YIT, Skanska ja Pohjola Rakennus. Tutkitut yritykset tuottivat valtaosan viime vuonna Suomessa valmistuneista vapaarahoitteisista kerrostaloasunnoista.

Asunnon ostajien luottamus siihen rakennusliikkeeseen, jolta asunto on ostettu, vahvistui hieman edellisvuodesta ja oli nyt runsaat 80 indeksipistettä. Yleisväestön keskuudessa luottamus rakennusyhtiöihin toipui jossain määrin edellisvuoden pudotuksesta, mutta jäi reiluun 55 indeksipisteeseen.

”Ero suuren yleisön ja asiakkaiden näkemyksen välillä on todella huomattava. Luottamus näyttäisi olevan selvästi korkeampaa niillä, joilla on omakohtaisia kokemuksia rakennusliikkeistä”, Heidi Laitinen sanoo.