Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueelle määrättiin perjantaina uusia koronarajoituksia. Ne vaikuttavat taloyhtiöiden yhtiökokouksiin.

Uudet rajoitukset kieltävät yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet niin sisällä kuin ulkonakin. Rajoitukset ovat voimassa tällä tietoa HUS-alueella 30.11.–18.12. ja Päijät-Hämeen alueella 30.11.–14.12.

Myös taloyhtiöiden yhtiökokoukset luetaan yleisötilaisuuksiin. Suositusten mukaan enintään kymmenen henkilön tilaisuuksistakin kannattaa järjestää vain välttämättömät.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että välttämättömissäkin yhtiökokouksissa hyödynnetään erilaisia etäyhteyksiä ja valtakirjoja. Kasvokkaisissa kokoontumisissa pitää huolehtia hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja käyttää mahdollisuuksien mukaan maskeja.

”Jos kokouskutsussa on mainittu etäosallistumismahdollisuus, kokous voidaan pitää edellyttäen, että suurin osa osallistuu etäyhteyden avulla ja kokouspaikalle tulee enintään kymmenen ihmistä”, sanoo lakiasiantuntija Laura Lithenius Isännöintiliitosta.

Jos yhtiökokouskutsussa ei ole mainittu etäosallistumista ja kokouspaikalle voisi tulla yli kymmen osallistujaa, kokous pitää perua ja siirtää. Jos kokouksen pitäminen ja päätösten tekeminen on välttämätöntä rajoitusten voimassaoloaikana, on lähetettävä uudet kokouskutsut.

Uusissa kutsuissa on mainittava mitä etäosallistumisen muotoja kokouksessa on käytössä. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset etäkokoussovellukset, posti ja sähköposti.

Etäkokous on ongelmallinen

Taloyhtiön yhtiökokousta ei voi pitää kokonaan etäyhteyksien avulla. Nykyinen asuntoosakeyhtiölaki määrää, että myös fyysinen kokouspaikka pitää määritellä ja vähintään kokouksen puheenjohtajan on oltava kokouspaikalla, vaikka kaikki muut osallistuisivat etäyhteyksillä.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat ottaneet jo aiemmin kantaa lain tiukkuuteen ja huomauttaneet, että nykyaikana etäkokouksen tulisi olla lain puolesta mahdollista aina, kun osakkaat niin haluavat.

Jos kiireelliset päätökset eivät voi odottaa koronatilanteen rahoittumista eikä kokousta voida järjestää turvallisesti etäyhteyksien avulla, voidaan päätöksiä lain mukaan tehdä myös ilman yhtiökokousta.

Yleensä tämä tapa toimii vain pienissä taloyhtiöissä ja yksittäisissä asioissa. Silloin osakkaiden kanta päätettävään asiaan kysytään etukäteen esimerkiksi puhelimitse.

”Osakkaiden on oltava yksimielisiä kahdesta asiasta, eli päätettävästä asiasta ja siitä, että päätös tehdään ilman yhtiökokousta. Kaikkien osakkaiden on osallistuttava päätöksen tekemiseen ja on suositeltavaa, että kaikki osakkaat allekirjoittavat päätöksen”, vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen Kiinteistöliitosta neuvoo.

Paikallista tilannetta pitää seurata joka puolella maata tarkasti aluehallintoviraston sivuilta. Lisätietoja erilaisista kokouskäytännöistä löytyy Isännöitsijäliiton sivuilta.