Tuoreen tutkimuksen mukaan muovimattojen asennuksessa on huomioitava betonialustan kosteuden lisäksi myös sen alkalisuus. Rakennusteollisuus RT suosittelee, että asennuksessa käytetään alustana aina matala-alkalista tasoitekerrosta.

Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa on tutkittu muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumista osana materiaalien kosteusteknisistä ja kemiallisista ominaisuuksista. Tutkimuksen juuri päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa on vahvistunut, betonin riittämätön kuivuminen ennen muovimaton asentamista ei ole ainoa syy joissakin kohteissa ilmenneisiin sisäilmaongelmiin. Ogelmien takana on toinenkin, vähintään yhtä tärkeä tekijä: betonin alkalinen kosteus eli päällystettävän alustan korkea pH-arvo. Se johtuu betonin kovettumisreaktiossa muodostuvasta sivutuotteesta.

Tutkimuksen mukaan kosteusvaatimusten lisäksi vähintään yhtä tärkeää olisikin asettaa vaatimukset myös pinnoitusalustan alkalisuudelle.

Muovipäällystettä ei tule asentaa suoraan betonin päälle, sillä betonipinnan alkalinen kosteus voi vaurioittaa muovipäällysteisestä liimattua lattiarakennetta ja siten aiheuttaa sisäilmahaittoja. Rakennusteollisuus RT suosittelee, että asennuksessa käytetään alustana aina vähintään viiden millimetrin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta.

Ei suoraan betonin päälle

”Lattiapinnoitteisiin liittyvistä sisäilmahaitoista ei ole kokonaan päästy eroon, vaikka kosteudenhallintaan on kiinnitetty rakentamisessa viime vuosina erityistä huomiota. Oireilua on esiintynyt esimerkiksi varsin uusissa koulurakennuksissa. Siksi käynnistimme vuonna 2017 tutkimushankkeen, josta saadun tiedon avulla voidaan nyt tehokkaasti ehkäistä haitallisia päästöjä”, Rakennusteollisuus RT:n asiantuntija Jani Kemppainen sanoo.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Rakennusteollisuus RT:n toimialayhdistyksistä Talonrakennusteollisuus, Betoniteollisuus ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto sekä useat materiaalintoimittajat, valmistajayritykset ja urakointiyritykset.

Tutkimuksessa selvitettiin, mikä vaikutus kosteudella on liiman ja muovimaton pehmentimien välisen kemiallisen reaktion käynnistymisessä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin eri kosteuspitoisuuksia, erilaisia tasoitemateriaaleja, liimoja ja muovimattomateriaaleja.

Alustavissa johtopäätöksissä tutkijat toteavat, että alkalinen kosteus on muovipäällysteisen liimatun lattiarakenteen vaurioitumisen keskeisin tekijä eikä muovipäällysteen asentamista suoraan betonin päälle voida sen takia suositella.

Ratkaisuna matala-alkalinen tasoitekerro

Muovipäällysteisen liimatun lattiapäällysteen alustana tulisi käyttää vähintään viiden millimetrin paksuista matala-alkalista (maks. pH 11,5) tasoitekerrosta. Kun tällaista tasoitetta käytetään, voidaan päällystystyö muuten tehdä nykyisillä RYL:issä käytössä olevilla betonin suhteellisen kosteuden vaatimuksilla.

Tutkimushankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa laboratoriossa tehtyjä testejä koepaloilla ja mahdollisesti selvittää muovimaton vesihöyrynläpäisevyyden vaikutusta kuivumisen nopeuteen.

Ohjeet onnistuneen päällystämisen varmistamiseksi löytyvät Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -julkaisusta vuodelta 2007 sekä SisäRYL 2013:sta. infoa löytyy myös Lattian- ja seinäpäällysteliiton julkaisemasta tiiviin muovipäällysteen Näin päällystät oikein -ohjeesta.