Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen julkistaman tiedon mukaan puuta voidaan vuoden 2018 alusta alkaen jättää näkyviin nykyistä enemmän myös asuntojen sisäpinnoille.

Tähän asti puurakenteet on pitänyt koteloida esimerkiksi kipsilevyllä. Lisäksi on vaadittu huonekohtainen sprinklaus, mikä tekee puukerrostaloista lähtökohtaisesti erittäin paloturvallisia. Nyt ollaan siis väljentämässä vaatimuksia joko koteloinnin tai sprinklauksen suhteen.

Mahdollisuuden jättää puupinta näkyviin uskotaan olevan merkittävä tekijä puurakentamisen markkinoinnille. ”Puurakentaminen on keino päättää Suomen talouden alavireys. Kukaan ei ole tässä asiassa häviäjä”, korosti Tiilikainen.

Pyhännän Rakennustuote Oy:n Hartolan-tehtaallaan järjestämässä tilaisuudessa esiteltiin Suomen merkittävimmät puukerrostalokohteet: Helsingin Jätkäsaaren Wood City, Jyväskylän Puukuokka, Joensuun Pihapetäjä, Espoon Kurrenkolo sekä Turun Puulinna. Tehtaalla tuotetaan parhaillaan tilaelementtejä ja suurelementtejä näihin hankkeisiin.

”Tilaelementit soveltuvat hyvin yksinkertaisempiin asunnon pohjaratkaisuihin ja suurelementeillä pystytään toteuttamaan monimuotoisempia pohjaratkaisuja eli myös puurakentamisen avulla pystytään toteuttamaan arkkitehtonisesti haastavia ja näyttäviä kokonaisuuksia. Tilaelementeillä rakentaminen on myös lähes puolet nopeampaa aiemmin totuttuun rakentamiseen verrattuna ja se toimii siitä syystä erinomaisesti täydennysrakentamisessa”, kertoo Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimitusjohtaja Markku Koivuniemi.

CLT-rakenteisten tilaelementtien tuotannon kysyntä on kasvanut nopeasti lisääntyneen puukerrostalotuotannon myötä. Hartolassa uskotaan tuotantotarpeen kasvavan siten, että lähitulevaisuudessa tehtaalla ylitetään tuhannen asuntomoduulin vuosittainen tuotanto ja valmistetaan yli 100 000 m² suurelementtiä vuodessa,.

Puurakentamisen edistämisellä toivotaan vaikutettavan merkittävästi työllisyyspolitiikkaankin. Valtio tulee tekemään panostuksia täydennyskoulutuksen järjestämiseen ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi alalle. Tällä hetkellä teolliseen puurakentamiseen ei ole olemassa ammattikoulutusta ja esimerkiksi Pyhännän Rakennustuote Oy kouluttaa henkilöstönsä itse.