Rakennuksen vaippa voi vaimentaa matkapuhelinsignaalia niin, etteivät puhelut kuulu ja tiedot välity. Uudet rakennusmateriaalit auttavat yhteyksien saamisessa.

Heikko matkaviestinkuuluvuus saattaa vaivata niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia. Operaattori toimittaa signaalin talon viereen, josta sen tulisi päästä sisätiloihin esimerkiksi ikkunoiden tai vaipan kautta.  Toisinaan puhelin ei kuitenkaan kuulu ja netti pätkii. Omakotitalossa signaalia voi joutua etsimään toisesta huoneesta ja kerrostalossa jopa menemään parvekkeelle yhteyden saadakseen.

Pulmaa lisää energiatehokas rakentaminen. Signaali voi vaimentua, kun alueita tiivistetään, paksuja eristekerroksia käytetään, energiatehokkaita ikkunoita asennetaan ja esimerkiksi korjattavan kerrostalon seinään asennetaan metallisia rappausverkkoja. Nämä tekevät vaipan tiiviiksi ja estävät matkaviestinsignaalin kulkemista.

Paksut kivi- ja betoniseinät

Paksut kivi- ja betoniseinät ovat matkaviestinyhteyksien toimivuuden kannalta pahimpia. Sama vaikutus on metallipinnoilla ja kalvomateriaaleilla, joita nykyaikaisissa eristeissä ja ikkunoissa käytetään. Yhteydet voivat pätkiä uusissa hyvin eristetyissä omakotitaloissa, betonisissa asuinkerrostaloissa, harvemmin puurakenteisissa omakotitaloissa.

Tiedonsiirrossa arvioidaan suurimman osan eli jopa 80 prosenttia tapahtuvan sisätiloissa. Entistä paremmat ja nopeammat yhteydet vaativat riittävää tukiasemaverkostoa. Tukiasemien rakentaminen on operaattorien vastuulla. Signaalin saaminen rakennuksen sisään kuuluu asunnon omistajalle tai asukkaalle. Myös viranomaiset vaativat esimerkiksi hätäpuheluiden toimimista tilanteesta riippumatta.

Uudet eristeet ja selektiivilasit

Rakennuksen betonivaippa, metallia sisältävät eristeet ja selektiivilasit ovat matkaviestinsignaalin perille menemisen kannalta suurimpia haasteita. Ne voivat vaimentaa ja jopa estää yhteyden saamista. Rakennuksen omistajan tulee varmistaa signaali sisätiloihin. Tämä onnistuu uudentyyppisilla antenni-ikkunoilla ja käyttämällä esimerkiksi lasikuituverkkoa metalliverkon sijaan julkisivurappauksissa.

Tällä hetkellä markkinoilla on matkaviestinyhteyksiä parantavia rakennusmateriaaleja. Inwidon Tiivi Connect-antenni-ikkuna ja Lammin Ikkunan Signal Window ovat tarjolla. Finnfoam valmistaa antennielementin sisältävää FF-Signal-eristelevyä. Muita vaihtoehtoja voivat olla mobiilireititin, lisäantenni, passiivitoistin tai puheluiden ohjaaminen wlan-verkkon.