Uudisasunnon ostajien rakennusliikkeille antamat arvosanat ovat korkealla uusimmassa asiakastyytyväisyyden mittauksessa.

Suomalainen asuntorakentaminen ylsi toimialavertailun ykköseksi ja on kärjessä myös pohjoismaisessa vertailussa. Tyytyväisyyttä mitattiin vuotuisessa tutkimuksessa. EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Siinä selvitetään muun muassa toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle.

Uudisasuntorakentamisen indeksipisteiden kokonaiskeskiarvo oli 76,4. Luku tarkoittaa, että asiakkaat ovat yrityksiin erittäin tyytyväisiä. Koronapandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi asuntorakentamisen asiakastyytyväisyyteen. Vuonna 2018 pisteitä kertyi 78,8.

Yritysten kärkipaikan vei YIT

Toimialakohtaisessa vertailussa toiseksi tulleen telekommunikaatioalan pisteet olivat 73,1, joten ero rakennusalan eduksi oli selvä. Pohjoismaiden kaikista toimialoista vain Tanskan vahinkovakuutusala ylsi samoihin pisteisiin suomalaisen rakentamisen kanssa.

Yritysten välisessä vertailussa voiton vei YIT, joka oli kärkipaikalla myös vuosi sitten. Kahden vuoden ajan pronssisijalla ollut Pohjola Rakennus oli kakkonen. Kolmanneksi tyytyväisimpiä asiakkaat ovat JM Suomessa, joka oli ensimmäistä kertaa mukana julkisessa vertailussa.

Käytännössä kolmossijaa voi pitää jaettuna, sillä seuraaviksi sijoittuneet Peab ja Lujatalo olivat vain 0,1–0,2 indeksipisteen päässä JM:stä.

EPSI Ratingin tutkimuksessa oli mukana niin uudisasunnon ostaneita kuin muutakin väestöä. Tulokset kertovat, että omakohtainen ostokokemus nostaa merkittävästi tyytyväisyyttä ja luottamusta rakennusyrityksiä kohtaan.

Väestöstä reilusti yli puolet kertoo voivansa harkita uudisasunnon ostamista. Innokkaimpia ovat alle kolmikymppiset, joista 77 prosenttia ilmoittaa harkitsevansa asiaa.

Uudisasunnon ostaneet arvostivat asunnon sijaintia

Asunnon ostaneiden tyytyväisyyttä mitataan eri osa-alueilla. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat asunnon sijainti, pohjaratkaisun toimivuus, hinta ja varustetaso. Listan häntäpäässä olivat yllättäen rakentamisprosessin ja materiaalien ympäristöystävällisyys sekä älykotiominaisuudet. Vastuullisuuden vaikutus asiakastyytyväisyyteen on kuitenkin ollut viime vuosina kasvussa.

Aikataulussa pysyminen ja selkeä, avoin viestintä ovat erityisesti arvostettuja asioita.

”Asunnon luovuttaminen keskeneräisenä tai myöhässä on yleensä suurin sudenkuoppa. Avoimen ja ajantasaisen viestinnän avulla valetaan pohjaa luovutusprosessin onnistumiselle jo kauan ennen kuin avaimet siirtyvät asiakkaan käteen”, toteaa EPSI Rating Suomen maajohtaja Heidi Laitinen.

Uudellamaalla arvostetaan eniten asunnon sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Muualla tärkeämpää on asunnon muunneltavuus ja energiatehokkuus. Se että asunto on rakennettu omalle tontille arvioitiin erittäin tärkeäksi tekijäksi selvästi useimmin Uudellamaalla.

Tutkimuksen kohderyhmä koostui suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2021 aikana (860 haastateltavaa) sekä yleisväestöstä (963 haastateltavaa). Haastateltavat on valittu satunnaisotannalla.

Lue lisää:

Rakentamisen laadulle vain tyydyttävä arvosana uudiskohteissa