Uudistettu terminaali 2 Helsinki-Vantaalla avautuu keskiviikkona 1.12. Laajennus ja muutos on ollut vaativuudessaan omaa luokkaansa. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus ja muutos on ollut vaativa projekti. Työt on suunnitellut ja toteuttanut Finavian, SRV:n, Ramboll Finlandin sekä arkkitehtitoimistojen ALA ja HKP muodostama projektiallianssi. Rambollin asiantuntijat toivat hankkeeseen vahvaa geo- rakenne- ja talotekniikka- sekä liikennesuunnittelun osaamista.

Laajennus- ja muutostyöt pitävät sisällään uudet näyttävät tulo- ja lähtöaulat, uudet julkisen liikenteen järjestelyt sekä laajentuneen Schengen-liikennettä palvelevan porttialueen. Uuden ja nykyisen terminaali 2:n muutostöiden arvo on noin 400 miljoonaa euroa.

Uudistettu terminaali pinta-alaltaan 103 000 neliömetriä

Kokonaisuus oli erittäin haastava laajuutensa ja monimutkaisuutensa vuoksi, koska alueen ja rakennusten piti olla toimivia koko peruskorjauksen ajan.

”Allianssihankkeen myötä terminaali 2:n pinta-ala kasvaa 103 000 neliömetriin, mikä on 45 prosenttia nykyistä tilaa enemmän. Toimme hankkeeseen teknisen osaamisemme. Olemme panostaneet laadukkaisiin suunnitelmiin ja sujuvaan yhteistyöhön niin suunnittelu- kuin työmaavaiheessa, projektinjohtaja Hannu Nissinen Rambollilta kertoo.

Rambollin vastuulla allianssissa olivat rakenne-, LVIA-, sähkö-, liikenne- sekä infra- ja pohjarakennesuunnittelu sekä kalliosuunnittelu. Lisäksi terminaalilaajennuksen uudisosalle haetaan Rambollin asiantuntijoiden avustuksella BREEAM Excellent- tason ympäristösertifikaattia. Rambollin asiantuntijat konsultoivat Finaviaa terminaalilaajennuksen piha-alueiden ekologian parantamisesta ja laskivat uudisrakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen.

Laajassa liikenne- ja infrasuunnittelun kokonaisuudessa tärkeään rooliin nousivat vaativat liikennejärjestelyt, työaikaisten liikennejärjestelyiden vaiheistus sekä infran verkostojen suunnittelu. Lentoaseman piha-alueet ovat kokeneet merkittävän muutoksen. Lentokenttäalueella on paljon siltoja, ramppeja ja kansirakenteita. Maanalaisten verkostojen osalta alueelle suunniteltiin terminaaliin ja alueinfraan liittyvät vesihuolto, kuten myös uusittiin satoja metrejä kunnallistekniikkaa.

 

Terminaalille jo useita palkintoja

Vuoden Teräsrakenne on yksi merkittävimpiä suomalaisia arkkitehtuuripalkintoja. Riippumaton palkintolautakunta valitsi tänä vuonna voittajaksi Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennuksen.

Terminaalin laajennusosa käsittää 42 000 m2, ja sen teräsrungossa on käytetty pääosin Peikon liittopalkkeja sekä betonilla täytettyjä teräspilareita. Lähtevän liikenteen aulan erikoisuutena ovat salmiakin muotoiset teräsliittopilarit, jotka kannattelevat jänneväliltään 48 metrin ristikkorakennetta.

Pääsisäänkäynnissä 20 metriin saakka ulottuvat teräsrakenteet mahdollistivat puisen alakaton ripustuksen. Myös lähtöaulassa teräsrakenteet piiloutuvat pääosin aaltoilevan puukaton alle. Aulan keskellä oleva, noin 40 x 13 metrinen lasikatollinen alue, Oculus, tarjoaa saapuville matkustajille upean taivasnäkymän.

Vuoden Teräsrakenne -palkinnon lisäksi terminaalin laajennushanke on jo saanut RIL-palkinnon sekä Rakennuslehden Vuoden työmaa -palkinnon.

 

Näin terminaalin uudistus vaikuttaa

Helsinki-Vantaan liikennejärjestelyt helpottuvat ja vakiintuvat 1. joulukuuta 2021 alkaen, kun autolla ja taksilla voi ajaa pääovien eteen ja jättää matkustajat kyydistä.

Terminaali 2:n kylkeen on valmistunut uusi pysäköintitalo, bussiasema ja taksiasema. Kävelymatkat lyhenevät ja joka paikkaan pääsee sisäkautta. Uutta on myös pyöräparkki.

Omalla autolla matkustajia noutamaan tulevien kannattaa pysäköidä uuteen pikaparkkiin, joka sijaitsee aivan terminaali 2:n edustalla.

Uudessa pysäköintitalossa on kaksi aluetta: P1 Premium ja P2. Molemmilta pysäköintialueilta pääsee hissillä suoraan terminaali 2:een. Finavian muut pysäköintialueet palvelevat yhä tuttuun tapaan.

Lemmikinomistajille avautuu uusi ulkoilutusalue tuloaulan ja bussiaseman väliin, jossa koiran tai kissan voi käyttää asioillaan.

Terminaali 2:n matkustajat kulkevat joulukuun alusta alkaen uuden lähtöaulan läpi nykyiselle lähtöselvitys- ja turvatarkastusalueelle. Lähtöselvitys ja huippumoderni turvatarkastus otetaan käyttöön uusissa tiloissa ensi kesän kynnyksellä.

Suomeen saapuvat matkustajat tulevat uuteen keskitettyyn tuloaulaan, jossa vastaanottajat voivat odottaa heitä. Matkatavarat noudetaan auloista 2A ja 2B vuoteen 2023 asti, jolloin lentoasemalle avataan uusi keskitetty matkatavaranluovutushalli. Terminaali 1 on käytössä toistaiseksi normaalisti. Sitä kautta matkustaville ei tule nyt muutoksia.