Turun Uuniseppien kehittämä toisioilmakasetti vähentää varaavien tulisijojen päästöjä.

Turun Uunisepät Oy:n Ikon-toisioilmakasetin ensimmäinen prototyyppi valmistui reilu vuosi sitten. Ikon on tulisijan takaosaan asennettava metallinen, reiällinen kasetti, joka syöttää esilämmitetyn toisioilman oikealle kohdalle tulipesään. Kun puut saavat juuri oikean määrän esilämmitettyä paloilmaa, on tuloksena puhdasta ja tehokasta palamista.

Turun Uuniseppien tekemien testin mukaan uusi innovaatio vähentää perinteisten varaavien tulisijojen pienhiukkaspäästöjä 75 prosenttia ja häkäpäästöjä sekä palamattomien orgaanisten aineiden päästöjä 60 prosenttia. Varaavien tulisijojen päästöt jäävät silloin reilusti alle vuonna 2020 voimaan astuvan ekosuunnitteludirektiivin tiukat raja-arvot. Peruskasetin vähittäismyntihinta tulee olemaan hieman alle 900 €.

Yrityksen omat testitulokset on vahvistettu saksalaisessa sertifiointilaitoksessa Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH:ssa.

Uutta tulossa

Toimitusjohtaja Janne Nielikäisen mukaan yrityksessä on jo testattu uusia, toisioilmakasettia tukevia, polttotekniikkaa kehittäviä ja pienhiukkaspäästöjä vähentäviä ratkaisuja. Kehitystyötä jatkamaan on perustettu uusi yhtiö NPI-Engineering Oy.

”Tavoitteena on, että koko tulisija- ja kiuasteollisuudella on jo aivan lähitulevaisuudessa mahdollisuus vähentää merkittävästi puun pienpoltosta aiheutuvia päästöjä”, sanoo Anssi Kontinen NPI-Engineering Oy:stä.