Vuonna 2021 voimaan astuvan EU:n uuden Ecodesign-direktiivin luonnoksen perusteella valaistusasennuksia tullaan ohjaamaan voimakkaasti helposti vaihdettavien valonlähteiden suuntaan.

Uusi direktiivi patistaa valaisinvalmistajat suunnittelemaan ja valmistamaan taas vaihdettavilla valonlähteillä, kuten esimerkiksi pistoke- tai kierrekantaisilla lampuilla toimivia valaisimia. Luultavasti lampun standardinmukaisuus ja yhteensopivuus eri valmistajien kesken nousee jälleen keskeiseksi tekijäksi valaisinta valittaessa.

Nopealla aikataululla

Vaihdettavan valonlähteen eli lampun sijoittaminen valaisimeen voi tulla tällä varsin lyhyellä varotusajalla yllätyksenä monelle valmistajalle. Se tulee varmasti aiheuttamaan myös suuria tuotannollisia muutoksia. Äkkinäisen suunnanmuutoksen aiheuttamaa kaaosvaikutusta lisää se, että viime vuosina valaisinalalla on innostuttu erityisesti pitkäikäisistä kertakäyttöisistä ledivalaisimista, jotka ovat olleet ulkoisesti usein aivan eri muotoisia tai näköisiä kuin perinteiset vaihdettavienn valonlähteiden valaisimet.

Vaihdettavan lampun puuttuminen voi nykyisissä ledivalaisimissa tulla käyttäjälle yllätyksenä. Esimerkiksi peilikaappiin hyvin istuvat ledivalaisimet eivät pidä sisällään vaihdettavaa ledilamppua, vaan koko valaisinelementti on vaihdettava ledilampun sammuessa. Samankokoisen ja valmiiseen reikään sopivan valaisimen löytäminen on todella suuri onnenkantamoinen. Useimmiten koko peilikaappi menee vaihtoon.

Ammattikäytössä ongelma on vielä suurempi. Integroituja ledivalaisimia asennetaan tilaan samalla kertaa usein kymmeniä tai jopa satoja. Jos muutama niistä vikaantuu, ei markkinoilta pahimmassa tapauksessa löydy parin vuoden päästä samanlaista korvaavaa valaisinmallia tilalle. Edessä on tällöin työläät valaisimien vaihtotalkoot yksinkertaisen lampunvaihdon sijaan. Lisäksi usein seurauksena on valaistavaan tilaan syntyvä epäyhtenäinen valaistus – ja pahimmassa tapauksessa kaikkien valaisimien ja valo-ohjausjärjestelmän ennenaikainen uusiminen.

Useat isoja kiinteistöjä hallinnoivat tahot ovatkin luopumassa yrityskäytössä integroitujen valaisimien käytöstä. Vaikka ledivalaisimille luvataan pitkiä käyttöaikoja, tulee vikaantumisia kaikesta huolimatta esiin vuosien varrella. Huollettavuus ja huoltovarmuus ovat avainasemassa.

Lue lisää valaisimista ja uudesta direktiivistä TM Rakennusmaailmasta 10/18.