Osuuskunta-asumisen pilottikohde nousee Lohjan Asuntomessuille vuonna 2021. Asumiseen pääsee kiinni kohtuullisella pääomalla ilman henkilökohtaista asuntolainaa.

Asunto-osuuskuntaa on suunniteltu jo parin vuoden ajan Suomen Asuntomessujen ja Lohjan vuoden 2021 asuntomessuprojektin yhteistyönä.

Suomen Asuntomessut toimii asunto-osuuskunnan perustajajäsenenä. Se päättää muun muassa osuuskunnan rakennuttamisesta ja vastaa rakentamisaikaisista rahoituskustannuksista sekä valvoo osuuskunnan etuja vähintään seuraavat 20 vuotta.

”Suomen Asuntomessut on kehittänyt suomalaisia asuinympäristöjä jo 50 vuotta, ja nyt se on etulinjassa edistämässä myös osuuskuntamuotoista asumista. Meille on tärkeää viedä eteenpäin tätä asukaslähtöistä ja laadukasta asumisratkaisua”, kertoo Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.

Yhteisöllistä asumista

Osuuskunta-asumiseen pääsee kiinni kohtuullisella pääomalla eikä henkilökohtaista asuntolainaa tarvita. Asukkaat päättävät itse osuuskunnan asioista ja asumisoikeus on pysyvä.

”Asumisen menot muodostuvat todellisten kulujen mukaan, ja kaikki tuotot käytetään osuuskunnan hyväksi. Asukkaan omarahoitusosuus on huomattavasti pienempi kuin perinteisessä omistus- tai asumisoikeusasumisessa”, Vuorenpää kertoo.

Lohjalle rakentuva osuuskunta Hiidenkoti rakentuu kolmesta paritalosta ja yhteistiloista, jotka toteuttaa lahtelainen Unique-rakennus Oy.

Osuuskunta-asumisesta kiinnostuneet ovat päässeet vaikuttamaan projektiin ja esimerkiksi yhteistilojen suunnitteluun. Potentiaalisia asukkaita ovat kiinnostaneet myös ekologiset
ratkaisut, kuten tiilikatteeseen integroidut aurinkopaneelit.

Osuuskunnan rakennukset valmistuvat Lohjalle toukokuussa 2021. Asukashaku on käynnissä maaliskuun ajan.