Uudiskohteen myyjän tulee hallita monia asioita kuten asuntokauppaa koskevat lakisäädökset, vanhan asunnon myyntiin liittyvät käytännöt, rakennuttajan organisaatioon ja esimerkiksi rakennuspaikan jalostamiseen kuuluvia tekijöitä. Hänen on tiedettävä, kuinka toimitaan rs-kaupassa ja kuinka valmista asuntoa myytäessä. Rakennusteollisuuden mukaan uusia asuntoja tulee 10 000 kappaletta myyntiin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uudiskohteiden myynti poikkeaa paljonkin vanhan asunnon myynnistä. Asunto-osakkeiden kaupasta on säädetty asuntokauppalaissa. Laki suojaa asuntoa ostavaa ja laissa määritellään kaupan tekemiseen ja ostajan suojaamiseen liittyviä asioita. Suurin osa uusista asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa eli puhutaan rs-kaupasta.

Välitysalaa on kovisteltu vaatimattomasta ja yksipuolisesta koulutuksesta. Asiantuntijoiden mukaan osaavia kiinteistönvälittäjiä ei ole löytynyt uudiskohteiden kauppaan, ja rakennuttajat ovat paikanneet puutetta perustamalla omia myyntiorganisaatioita. RE/MAX tarttui härkää sarvista ja koulutti uusien kohteiden ja asuntojen myyntiin keskittyneitä henkilöitä.

Asunnon ostajan edut suojattava

Rakennusteollisuus RT:n mukaan ostajan kannalta asuntokauppa voidaan jakaa kahteen tyyppiin. Myynnissä on rs-kohteita, jotka myydään jo rakentamisvaiheen aikana ja joissa on turvajärjestelmät ostajan ja yhtiön hyväksi. Lisäksi myynnissä on uusia asuntoja, jotka myydään ja varataan vasta rakennusvalvonnan hyväksyttyä kaikki yhtiölle tulevat rakennukset.

Asuntokauppalaki määrittelee asunnon ostajalle suojaa kaupan onnistumiseksi. Tärkeitä rs-kohteen suojamääräyksiä ovat kaupan teko kirjallisesti, turva-asiakirjojen kuten vakuustodistusten, taloussuunnitelman, kiinteistön tietojen, rakennusluvan ja urakkasopimuksen säilyttäminen pankissa. Myyjän tulee asettaa vakuudet ostajan ja yhtiön hyväksi ja ostajilla on oikeus saada rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

RE/MAXin mukaan uudiskohteiden myyntiin perehtyneen henkilön tulee ymmärtää myös rakennuttajan toimintaa. Jo rakennustyömaan turvallisuuskäytäntöjen tunteminen ja erilaisten roolien tuntemus auttavat myyjää toimimaan uuden asunnon ostajan ja rakennuttajan välissä parhain päin.

Opetushallitus ohjaa koulutusta

RE/MAX kertoo Uudiskohdemestarin koulutuksen perustuvan Opetushallituksen määrittelemiin kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon vaatimuksiin. Yhteistyökumppanina koulutuksessa oli Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Puolessa vuodessa henkilöt kävivät läpi teoriaa, käytännön harjoittelua ja tekivät myös lopputyön kiinteistöalalta.

Välitysalan erikoistutkinnon suoritti 17 RE/MAXin kiinteistönvälittäjää. Lopputöiden aiheita olivat muun muassa ullakko- ja lisärakentaminen, uudiskohteen rakentamis- ja myyntiprosessi, kiinteistön kehittäminen, ostajan uudiskohdeopas, rakennuspaikan mahdollisuudet ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutos.