Suomeen rakennetaan joka vuosi noin 40 000 uutta asuntoa. Rakennusvirheistä johtuvia riitoja on koko ajan enemmän. 

Asuntokauppaan ja kiinteistön välitykseen sekä rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä riita-asioita tuli viime vuonna Kuluttajariitalautakuntaan reilu 1 200, noin sata tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Raksystemsin Project Services-liiketoiminnan johtaja Juha Savolainen epäilee, että yksi merkittävä kasvun taustalla oleva syy on asunnon ostajien liiallinen luotto asunnon rakentajiin ja myyjiin.

’’Riitojen määrä on yli 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Satojen uudisrakennushankkeiden kokemuksella voin todeta, että eniten eripuraa myyjien ja ostajien välillä aiheuttaa puutteellisesta laadunhallinnasta syntyneet rakennusvirheet. Ostaja haluaa uuden asunnon olevan turvallinen ja terveellinen paikka muuttaa, mutta ei ole kiinnostunut asunnon asianmukaisesta rakentamisesta. Laki tarjoaa ostajille tilaisuuden valita työmaalle omaksi edustajakseen rakennustyön tarkkailijan, mutta siihen turvaudutaan vielä harvoin’’, Savolainen kertoo.

Puolueeton tarkkailija näkee virheet

Rakennuttajan tulee järjestää Asuntokauppalain 22 § mukaan osakkeenostajien kokous, jossa ostajat voivat valita puolueettoman rakennustyön tarkkailijan tarkkailemaan rakentamisen laatua. Kaikki eivät ole tästä mahdollisuudesta tietoisia.

’’Tilanteesta kertoo hyvin tarkkailijoiden vähäisyys. Viime vuonna aloitettiin tuhansia uusia rakennushankkeita, mutta niissä vain murto-osassa oli mukana tarkkailija. Määrät ovat vähäisiä, mutta kasvamaan päin’’, Savolainen kertoo.

Myyjä vastaa rakennushankkeen rakentamisesta. Asunnon ostajilla on oikeus vierailla rakennustyömaalla, samoin tarkkailijalla, joka kokeneena ammattilaisena pystyy havaitsemaan rakennusvirheet. Hänellä on oikeus myös saada nähtäväkseen kaikki tiedot, jotka hän tarvitsee työn edistymisen seuraamiseksi.

Tarkkailija seuraa rakentamisaikataulua, työtapoja ja rakentamismateriaalien asianmukaisuutta sekä sitä, että kiinteistö tulee rakennettua sopimuksen mukaan. Rakennustyön tarkkailijalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakentajaan tai perustajaosakkaaseen. Hänen työnsä maksaa taloyhtiö.

’’Tarkkailija voi havaita työmaalla esimerkiksi vesivahingon, josta olisi voinut syntyä myöhemmin pahoja ongelmia. Hän informoi osakkaita vauriosta ja kertoo, kun vaurio on korjattu. Näin ostajille ei kuluu kiinteistön valmistumisen jälkeisiin korjauksiin rahaa eikä vaivaa. Rakennusvirhekiistat voivat kestää jopa kymmenen vuotta sekä niiden kustannukset voivat olla merkittäviä. En toivoisi sitä kenellekään taloyhtiölle’’, Savolainen kertoo.