Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto haluaa muistuttaa vuoden 2020 lopulla voimaan tulleesta laista, joka edellyttää sähköautojen latauspisteiden tai latausvalmiuden rakentamista.  Lain mukaan velvoite koskee uusista sekä laajasti peruskorjattavista rakennuksista niitä, joiden rakennuslupahakemus tulee vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.
Lain mukaan asuinrakennusten osalta yli neljä pysäköintipaikkaa käsittäviin uusiin ja laajasti korjattaviin kohteisiin tulee jokaiseen pysäköintipaikkaan rakentaa latauspistevalmius. Myös asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen tarkoitetun uuden tai laajasti korjattavan pysäköintitalon kaikkiin pysäköintipaikkoihin on rakennettava latauspistevalmius.
Muiden kuin asuinrakennusten osalta uusissa ja laajasti korjattavissa kohteissa tulee toteuttaa loppuun asti rakennetut latauspisteet, joiden määrä riippuu pysäköintipaikkojen määrästä.
”Esimerkiksi 11–50 paikkaa sisältävään kohteeseen tulee rakentaa 1 suuritehoinen tai 1 normaalitehoinen latauspiste. Pysäköintipaikkojen tulee sijaita joko rakennuksen sisällä tai kiinteistön piha-alueella. Kadunvarsipaikat eivät yleensä kuulu kiinteistöön”, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen.
Latauspistevalmiudella tarkoitetaan johtoa tai kaapelointia latauspistettä varten tai putkitusta, jonka kautta myöhemmin voidaan asentaa kaapelointi. Laajamittaisilla korjauksilla tarkoitetaan korjauksia, joissa rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liittyvät kokonaiskorjauskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta. Lisäksi näiden korjausten tulee koskea pysäköintipaikkoja tai niiden sähköjärjestelmää.
Sähköajoneuvojen latauslaitteistojen asennustyö tulee teettää urakointioikeudet omaavalla sähköurakoitsijalla. Urakoitsijoiden yhteystietoja voi hakea valtakunnallisesta www.loydasahkomies.fi palvelusta. (Lähde: STUL ry)