Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan pientalojen öljylämmitys on jo selvästi vähäisempää ja maalämpö yleisempää kuin mitä rakennuskantarekisterin tiedot kertovat. Uusien omakotitalojen tavallisimmat lämmitystavat ovat jo useamman vuoden ajan olleet maalämpö ja sähkö.

Pientalojen lämmitysenergiaa kartoitettiin Luken ja Tilastokeskuksen yhteisprojektina tekemässä selvityksessä. Tilastokeskuksen energia- ja ympäristötilastoista ja asumisen energia -tilastoista vastaavan yliaktuaari Mervi Rouhiaisen mukaan Tilastokeskus selvitti lämmitystapojen otantaan perustuvin kyselytutkimuksin esimerkiksi asuntojen ja ok-talojen korjausrakentamista kyselyissä, sillä tieto lämmitystavan muutoksista ei yleensä kirjaudu rakennuskantarekisteriin. Tiedot kerätään rekisteriin rakennusvaiheessa sekä sellaisten remonttien yhteydessä, jotka vaativat rakennusluvan.

Korjausrakentaminen kasvussa

Hiilidioksidipäästöjen pienentämistä tavoitellaan tukemalla siirtymistä fossiilisista uusiutuviin lämmönlähteisiin. Pientaloissa tämä tarkoittaa siirtymistä pois öljylämmityksestä, ja tämä muutos tapahtuu hiljalleen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kautta.

Korjausrakentaminen on kasvussa. Koko lämmitysjärjestelmän kattavia remontteja tehdään pientaloissa vuosittain noin 14 000. Uusia pientaloja rakennetaan nykyisin reilu 7 000 vuodessa, kun vielä kymmenen vuotta sitten uusia pientaloja valmistui vuosittain reilu 15 000, Tilastokeskuksesta kerrotaan.

Tehdyn kyselytutkimusten mukaan öljylämmityksen osuus on pienentynyt ja maalämmön osuus kasvanut selvästi nopeammin kuin mitä rakennuskantarekisterin sisältämä tieto antaa ymmärtää. Erityisesti maalämmön käyttö on kasvanut pientaloissa, joihin luetaan maatilojen asuinrakennukset, erilliset pientalot, pari- ja rivitalo sekä vapaa-ajanrakennukset. Suomessa on lähes miljoona omakotitaloa sekä reilut puoli miljoonaa vapaa-ajan asuinrakennusta. Rivitaloasuntoja on noin 400 000, paritaloasuntoja noin 140 000 ja maatiloja noin 44 000.

Kaukolämmön osuus on kasvussa ja sähkön laskussa. Poikkeuksena ovat vapaa-ajan asunnot, joiden lämmityksessä sähkön osuus on kasvanut ja puun pienentynyt. Päälämmityslähteen rinnalla ovat yleistyneet erityisesti uusiutuvat energialähteet. Joka kymmenennellä kesämökillä on aurinkopaneeli, kun omakotitaloista aurinkopaneeleja on vain yhdellä sadasta. Ilmalämöpumppu on joka kolmannessa omakotitalossa ja joka viidennessä vapaa-ajan asunnossa.

Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi