Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi hieman vuonna 2017. Eniten kasvua oli tuulivoimatuotannossa, joka kasvoi peräti 56 prosenttia.

Vuonna 2017 sähköä tuotettiin Suomessa 65,0 TWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä kasvoi 1,1 terawattitunnilla lukemaan 30,7 TWh, joka on 47 prosenttia sähkön tuotannosta.

Kauko- ja teollisuuslämmön tuotannossa käytettiin nyt selvästi aiempaa enemmän uusiutuvia energialähteitä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni sähkön ja kaukolämmön tuotannossa 12 prosenttia. Turpeen käyttö väheni noin viidellä prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Eniten sähköä tuulivoimalla

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi siitä huolimatta, että vesivoimalla tuotettu sähkömäärä väheni melkein seitsemällä prosentilla. Vesivoimalla tuotetun sähkö osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Suurin kasvu oli tuulivoimatuotannossa, joka kasvoi peräti 56 prosenttia. Puuperäisillä polttoaineilla sähköä tuotettiin 3,5 % aiempaa enemmän.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni 13 prosenttia, kivihiilen 16 prosenttia ja maakaasun 12 prosenttia. Turpeella tuotetun sähkön määrä laski viisi prosenttia.

Sähkön kokonaiskulutuksesta 76 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 24 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 7,8 %. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.