Vastavalmistuneessa asunnossa ei kaikki välttämättä ole tip top. Asunnon ostajalla täytyy olla tietämystä ja kykyä havaita mahdolliset rakennusvirheet ajoissa. Jos niistä ilmoittaminen venyy rakennuksen vuositarkastuksen yli, ollaan myöhässä.

”Moni ostaa kodin uudistalosta vain kerran. Uudiskohteen ostajalla pitäisi olla valtava määrä tietoa reklamoinnista ja kaikesta mitä uudistalossa tulee vastaan. Koska tietoa ei ole, syntyy helposti väärinkäsityksiä osakkaiden ja rakennuttajan sekä mahdollisesti rakennuttajan ja taloyhtiön hallituksen välillä. Pahimmassa tapauksessa väärinkäsityksistä voi kehkeytyä iso riita, jossa on vain häviäjiä”, kiteyttää isännöitsijä Hannaleena Kuutilo Walttari Oy:stä. Hän on toinen uutuuskirjan Koti uudistalosta – osakkaan ja taloyhtiön hallituksen opas (Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2018) kirjoittajista.

Kirjan tavoitteena on helpottaa kaikkien uudiskohteen osapuolten toimimista ja keskinäistä kommunikaatiota. Kirjassa on myös ohjeistusta niin osakkaille, taloyhtiön hallituksen edustajille kuin isännöitsijälle oikeista toimitavoista ja vastuukohtien tunnistamisesta.

”Toivomme kirjan selkeyttävän uudiskohteeseen liittyvät käsitteet ja toimenpiteet. Monelta pulmalta säästyttäisiin, jos osapuolet ymmärtäisivät toisiaan ja puhuisivat asioista yhteisillä termeillä”, Kuutilo lisää.

Tärkein etappi on vuositarkastus

Kuutilon mukaan uudiskohteen vastaanotossa tärkeimmiksi seikaksi nousee kommunikointi. Myös reklamoinnin sekä muiden toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja oikea tekotapa ovat tärkeitä. Huomionarvoista on tietää, kuka vastaa ja mistä. Tähän kuuluu olennaisena osana osakkaan kunnossapitovastuun jakautuminen: mitä voi ja mitä on oikeus vaatia ja mitä taas ei.

Niin osakkaan kuin taloyhtiön kannattaa kirjata ylös kaikki havaitsemansa virheet vuositarkastukseen mennessä. Jos havaittuja virheitä ilmoitetaan vasta vuositarkastuksen jälkeen, niitä ei lueta rakennusaikana syntyneiksi virheiksi vaan asumisesta aiheutuneiksi, joiden korjaus ei ole enää rakennuttajan vastuulla.

Se, mistä virheistä kenenkin tulee ilmoittaa rakennuttajalle, jakaantuu asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn kunnossapitovastuun mukaisesti. Osakkaan vastuulle kuuluvat reklamaatiot asunnon sisäpuolisista osista. Hän ei kuitenkaan voi lukea korjattaviksi virheiksi mitä tahansa. Esimerkiksi kolhut seinissä ja naarmut lattiassa on huomioitava jo ns. muuttotarkastuksessa asuntoa vastaanottaessa, sillä myöhemmin näiden todentaminen rakennusvaiheessa syntyneiksi on vaikeaa.

Taloyhtiön kuuluu ilmoittaa muun muassa virheet rakenteissa ja rakennuksen ulkopinnoissa, parvekkeet ja piha mukaan lukien. Vuositarkastus on yksi uudistalon hallituksen ja isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä.

Lisätietoa: www.kiinteistoliitto.fi