Kuiva aika kesä- ja heinäkuussa on vienyt pohja- ja pintavesivarannot sekä maankosteuden monin paikoin alhaisiksi. Vaikka helteet loppuivat, vasta tulevien viikkojen ja kuukausien sateet määrittävät, millaiseksi kuivuustilanne kehittyy.

Kesä- ja heinäkuun sademäärät olivat maan etelä- ja keskiosissa laajalti tavanomaista pienemmät. Etelä- ja Itä-Suomessa oli kesäkuussa paikoin yhtä vähäsateista kuin keskimäärin kerran 10–30 vuodessa. Heinäkuussa satoi paikoin keskimäärin harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa.

”Viime viikkojen sateet ovat parantaneet vesitilannetta, mutta ne eivät riitä vielä paikkaamaan syntynyttä vesivajetta. Tällä hetkellä sateet menevät maankosteuden vajeen paikkaamiseen. Lisäksi pohjavesien pinnat jatkavat vielä laskua”, kertoo kehitysinsinööri Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta.

Pohjaveden pinnat ovat painuneet kesän aikana keskimääräistä alemmas suuressa osassa maata. Etenkin pienissä pohjavesiesiintymissä maan etelä- ja keskiosissa pinnankorkeudet ovat monin paikoin huomattavasti ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Pohjaveden pinnankorkeuksien lasku jatkuu tyypillisesti syys-lokakuuhun saakka, mutta loppukesästä lasku alkaa hidastua haihdunnan vähentyessä.

Kuivuus voi vaikuttaa kaivoveden laatuun

Jokien ja järvien pinnat ovat pääosin tyypillisiin kesäkorkeuksiin nähden tavanomaista alempana. Tästä poikkeuksena Saimaan pinta on vielä ajankohtaan nähden hieman koholla mutta laskemassa kohti keskimääräistä.

Viime viikkojen sateet eivät ole juuri näkyneet vesistöissä kuivan maaperän takia. Jos elo- ja syyskuu ovat hyvin vähäsateisia, voi pohjavesien riittävyys muodostua haasteeksi.

Pohjavesien pinnat yleensä nousevat syyssateiden myötä, kun haihdunta pienenee ja maa kyllästyy vedestä. Pohjavesien palautuminen kuitenkin loppuu, kun maa routaantuu. Pohjaveden pinnat saattavatkin jää mataliksi koko talven ajaksi, jos syyssateet jäävät vähäisiksi.

Kuivuuden vaikutukset tuntuvat ensimmäiseksi pienissä pohjavesiesiintymissä. Niissä pohjavedenpinnan vaihtelu on nopeampaa ja voimakkaampaa kuin suuremmissa muodostumissa. Tämän vuoksi erityisesti rengaskaivojen omistajat havaitsevat ongelmia pitkien kuivuusjaksojen aikana. Yksityiset rengaskaivot ovat usein matalia ja kuivuvat herkemmin verrattuna porakaivoihin.

Kuivuus voi vaikuttaa myös kaivoveden laatuun. Kuivuuden takia kaivoon voi virrata pohjavettä eri suunnalta kuin normaalisti ja mahdollisesti myös alueelta, jonka maaperässä ja pohjavedessä on haitta-aineita. Kaivon vedenlaatua kannattaa siis tarkkailla ja testauttaa herkästi. Myös hyvässä vesitilanteessa juomavettä tulisi testauttaa säännöllisesti. Kaikki haitta-aineet eivät näy tai maistu vedessä.

Lue lisää:

Mökin rengaskaivon kunnostus voi tuottaa yllätyksen, mutta se kannattaa