Aurinkopaneelien inverttereistä eli vaihtosuuntaajista löytyy yhä paljon puutteita. Vain yksi kahdestatoista tutkitusta laitteesta täytti sekä tekniset että muodolliset vaatimukset.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutki viiden muun EU-markkinavalvontaviranomaisen yhteiskampanjassa aurinkopaneelien vaihtosuuntaaja eli inverttereitä. Edellisen kerran vastaava valvontakampanja tehtiin vuonna 2014.

Vaikka uudessa kampanjassa arvioitujen aurinkopaneeli-invertterien määrä on pieni, tulokset osoittavat, että laitteiden vaatimustenmukaisuus ei näytä parantuneen.

Kampanjassa tarkastettiin kahdentoista laitteen tekniset ja muodolliset vaatimukset. Vain yksi laite täytti kaikki laitteelle asetetut sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset. 33 % tuotteista täytti muodolliset vaatimukset, ja 42 %:ssa laitteista EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) oli vaatimustenmukainen (edellisellä kerralla 56 %).

Vain kolme (25 %) laitetta täytti tekniset vaatimukset, kun edellisessä tutkimuksessa vaatimukset täyttäneitä laitteita oli 33 %.

Kaksi laiteta pois markkinoilta

Valvontakampanjaan osallistuivat Suomen lisäksi Kypros, Saksa, Liettua, Alankomaat ja Slovenia. Suomessa tarkastettiin kolme laitetta, joista yhdelle annettiin huomautus ja kaksi poistettiin markkinoilta: toisen yritys poisti itse markkinoilta ja toisen Tukes määräsi poistettavaksi markkinoilta.

Markkinoilta poistaminen tarkoittaa, että yrityksen on lopetettava tuotteen myynti ja muu luovuttaminen ja kerättävä jälleenmyyjillä olevat myymättömät tuotteet pois myynnistä.

”Vaikka kampanjassa tarkastettujen laitteiden määrä oli pieni, niin tulosten perusteella näyttäisi siltä, etteivät valmistajat ole pystyneet parantamaan kuudessa vuodessa laitteidensa vaatimustenmukaisuutta. Aurinkopaneelin invertterit ovat aiheuttaneet Euroopassa valtavasti häiriöitä ja niiden valvontaa joudutaan varmasti jatkamaan. Suomessa häiriöitä on onneksi ilmennyt vähemmän”, sanoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Tukesista.

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden puutteet näkyvät yleensä häiriöinä muiden sähkölaitteiden toiminnassa. Esimerkiksi raidat television kuvassa, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnot voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä.

Lue lisää:

Tukes muistuttaa: Aurinkosähköjärjestelmän saa asentaa vain ammattilainen