Vakuutustyhtiö If kehottaa omakotitaloasukkaita varautumaan lumimassojen sulamiseen. Runsaslumisen talven jälkeen sulamisvedet voivat aiheuttaa isoa vahinkoa talon rakenteille, jos ne pääsevät valumaan rakennukseen päin.

Alkuvuoden pakkaset ja suuri lumikuorma ovat koetelleet taloja. Pakkasista johtuvan jäätymisen seurauksena esimerkiksi Ifin korvaamat putkien aiheuttamat vuotovahingot lisääntyivät tammi–helmikuussa yli 50 prosenttia edellisvuodesta.

Nyt omakotiasujan kannattaa varautua lumimassojen sulamiseen. Etelä-Suomessa lumet ovat paikoitellen sulaneet jo vauhdilla.

”Nyt kun lunta on monin paikoin poikkeuksellisen paljon, on erityisen tärkeää varmistaa, että sulamisvedet pääsevät valumaan pois rakennuksesta sadevesikaivoihin ja avo-ojiin. Esimerkiksi isot lumikasat kannattaa mahdollisuuksien mukaan poistaa talon seinustoilta, jottei sulamisvesi kulkeudu niistä suoraan rakenteisiin”, neuvoo omakotitalovakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen Ifistä.

Salaojat puuttuvat joka viidennestä omakotitalosta

”Sulamisvesien hallitusta poistumisesta huolehtiminen on osa normaalia keväistä kiinteistön hoitoa, mutta etenkään moni uusi omakotiasuja ei välttämättä tiedä, miten parhaiten toimia vahinkojen ehkäisemiseksi”, Utunen arvioi.

Ifin tekemän selvityksen mukaan kolmessa neljästä suomalaisesta omakotitalosta on jokin puute ulkopuolisen kosteuden hallinnassa. Jopa joka viidennessä omakotitalossa salaojat puuttuvat tai niistä ei ole mitään havaintoa. Muita yleisiä puutteita ovat patolevyjen puuttuminen (noin 40 prosenttia), virheellisesti tehdyt sokkelin vierustäytöt (yli 10 prosenttia) ja puutteellisesti asennetut syöksytorvet (noin 10 prosenttia).

”Nämä ovat huolestuttavia puutteita, jotka voivat kaikki edesauttaa kosteuden pääsemistä rakenteisiin ja aiheuttaa pahimmillaan mittavan kosteusvaurion. Jos tietää, etteivät omassa kodissa esimerkiksi salaojat ole kunnossa, kannattaa nyt ensiapuna etenkin lumien siirtäminen rakennusten ympäriltä tehdä huolella”, Utunen neuvoo.

Hälytysmerkkejä salaojien puuttumisesta ovat esimerkiksi sulamisveden lammikoituminen rakennusten viereen, sokkelin kastuminen tai rapautuminen. Rakennuksen sisällä maali voi hilseillä lattiolistojen yläpuolelta.

”Jos sulamis- ja sadevesien ohjauksessa on puutteita, ne on syytä hoitaa kuntoon kesän aikana ennen seuraavia syyssateita ja talvea”, kertoo Utunen.

Lue lisää:

Omalle tontille satava lumi on kasattava kauas talosta

Jää kuormittaa kattoikkunaa: Muista poistaa jää säännöllisesti

Näin varaudut lumien sulamiseen

1 Poista isot lumikasat mahdollisuuksien mukaan talon seinustoilta.
2 Tarkista, etteivät sadevesikaivot ole lumen peitossa, jäässä tai muuten tukossa ja että sulamisvedet ohjautuvat poispäin rakennuksesta.
3 Tarkista kellarikerroksen tuuletusaukot ja ikkunat sekä varmista, ettei sulamisvesi pääse kellariin. Tarkista myös alapohjan ja mahdollisen kellarin ilmanvaihto ja tarkkaile kosteudesta johtuvia jälkiä.
4 Varmista, että rännit ja tasakaton kattokaivot ovat auki, jotta katolle kertyvät sulamisvedet pääsevät poistumaan esteettä.
5 Jos tontilta löytyy salaojat, varmista tarkistuskaivosta, että vesi virtaa esteettä salaojaputkia pitkin tarkistuskaivoon. Salaojat suojaavat talon perustuksia kosteudelta, joten jos putket näyttävät olevan tukossa, puutu asiaan saman tien.
6 Tarkista talven jälkeen katon, räystäiden ja syöksytorvien kunto. Katso myös, että lumiesteet ja kattoturvatuotteet ovat kunnossa.