Omakotitalon omistajan on hyvä tarkistaa kiinteistönsä kunto ennen talven tuloa. Näin vältetään ikävät yllätykset kuten putkien jäätyminen ja lämmityksen riittämättömyys.

Uponor Koti -palvelun konseptipäällikkö Terhi Klemetti muistuttaa ennaltaehkäisyn olevan tärkein toimi kiinteistön ylläpidossa.

”Kosteusvauriot ja esimerkiksi putkistojen jäätyminen on estettävissä ennakoinnilla ja oikeilla toimilla. Vastuullinen omistaja seuraa kiinteistönsä veden ja sähkön kulutusta sekä putkistojen kuntoa ja huomaa ajoissa muutokset.”

Ennaltaehkäisy ja huoltotoimet koskevat myös uusia taloja. Niissä on usein paljon talotekniikkaa, joka vaatii huoltoa ja päivitystä. Jos lattialämmityksen lämpö ei riitä, voi syynä olla järjestelmän väärä säätö.

”Säätäminen ja järjestelmän tasapainottaminen on voinut jopa jäädä kokonaan tekemättä tai termostaatti voi olla rikki. Lattialämmityksen säätöjärjestelmät ovat kehittyneet huikeasti viime vuosina ja niiden avulla saadaan säästettyä energiaa. Asumismukavuudesta ei tarvitse tinkiä”, Terhi Klemetti painottaa.

Huoltotoimissa kannattaa käyttää LVI-alan ammattilaisten apua, jolloin kaikki tulee kerralla kuntoon.

Omakotitalon huoltovinkit

1 Seuraa veden ja energian kulutusta säännöllisesti. Yllättävä vesivuoto voi löytyä seurannalla ennen mittavaa vesivahinkoa. Ammattilaisen asentama vesivuotovahti auttaa vuotojen huomaamisessa ja minimoi niiden aiheuttamat vahingot. Älykkäät vedenvalvontayksiköt kertovat vuotojen lisäksivesipistekohtaisesti kodin vedenkulutuksesta ja putkien jäätymisvaarasta, varoittavat liian korkeasta vedenpaineesta ja huolehtivat putkien kunnosta mm. säännöllisillä painekokeilla. Laite sulkee veden automaattisesti ison vesivahingon sattuessa ja lisäksi veden tulon voi itse katkaista tai avata milloin tahansa etänä.
2 Varmista, että ulkona ja välitiloissa sijaitsevat vesiputket eivät pääse jäätymään. Riskipaikoissa putket tulee eristää tai varustaa lämpökaapeleilla. Vanhat lämmitys- ja käyttövesiputket ovat yksi suurimmista vesivahingon aiheuttajista omakotitaloissa. Vanhat putket voidaan remontoida myös talvella.
3 Huolehdi hulevesien ohjauksesta ja varmista, että salaojat toimivat oikein. Tarkista kaivojen lietepesät ja poista tarvittaessa niihin kertynyt sakka.
4 Puhdista lehdet ja roskat sadevesikouruista syksyllä ennen pakkasia ja uudelleen keväällä, jotta vesi pääsee valumaan rännikaivojen kautta kauemmas talosta.
5 Varmista lämmitysjärjestelmän toimivuus ja käytä tarvittaessa ammattilaisten tarjoamaa huoltopalvelua. Säätöjärjestelmien päivitys nykypäivän tasolle tuo lisää mukavuutta ja säästää energiaa.