Valtion tukema ARA-tuotanto on tärkeä keino, jonka avulla useampi löytää kohtuuhintaisen asunnon. Asuntotuotanto kohdistetaan erityisesti kasvukeskuksiin, joilla asuntojen kysyntä on kovinta.

Valtioneuvoston tänään eduskunnalle antama selonteko kokoaa periaatteet ja tavoitteet asuntopolitiikalle sekä esittää tulevien vuosien ratkaisuja asumisen haasteisiin. Kehittämisohjelman avulla tavoitellaan hyvää ja kohtuuhintaista asumista kaikille sekä pienennetään asumisen ilmastokuormaa.

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa toteutetaan vuosina 2021–2028.

”Kaupungistuminen jatkuu. Suomen asuntomarkkinat eriytyvät erilaisten alueiden välillä, mutta myös saman kaupungin sisällä. Asuntopolitiikalla voidaan vähentää eriarvoisuutta ja luoda tasapuolisia, mutta niin asukkailtaan kuin luonnoltaan monimuotoisia asuinalueita”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kuvaa asuntopolitiikan suurimpia haasteita.

”Ilmastokriisin torjumiseksi on välttämätöntä, että siirrymme Suomessa entistä nopeammin kohti vähähiilistä rakentamista ja asumista”, Kari painottaa.

Valtion rooli tasaisessa asumismuotojen tukemisessa

Valtion roolia asuntomarkkinoilla selonteko linjaa siten, että valtio edistää asuntomarkkinoiden toimivuutta ja pyrkii tasaamaan rakentamisen suhdannevaihteluja. Asuntomarkkinoilla tarvitaan erilaisia asumismuotoja: omistusasumista, asumisoikeusasuntoja, yksityisiä vuokranantajia, institutionaalisia toimijoita sekä valtion tukemaa asuntotuotantoa. Valtion tulipolitiikassa kaikkia asumismuotoja on kohdeltava tasapuolisesti.

Valtio pyrkii ohjaamaan uusien asuntojen määrää ja niiden sijaintia liikkumisen ja ympäristön kannalta järkeviin paikkoihin solmimalla MAL-sopimukset seitsemän suurimman kaupunkiseudun kanssa.

ARA-tuotanto on tärkeä keino, jonka avulla useammalla on mahdollisuus löytää kohtuuhintaisen asunnon. Valtion tukema asuntotuotanto kohdistetaan erityisesti kasvukeskuksiin, joilla asuntojen kysyntä on kovinta. Väestöltään vähenevien alueiden asuntokannan kehittämiseksi parannetaan taloyhtiöiden mahdollisuuksia peruskorjauksiin.

Kehittämisohjelmaan sisältyy tietyille ryhmille suunnattuja toimia. ASP-järjestelmää kehitetään tukemaan nuorten mahdollisuuksia omaan ensiasuntoon. Väestön ikääntymiseen varaudutaan miljoonalla esteettömällä asunnolla vuoteen 2030 mennessä. Ikääntyneiden asumista kotona tuetaan korjausavustuksilla.

Eduskunta käsittelee selonteon kevätistuntokaudella.

Lue lisää:

Asunnot muuttuvat: Entisen kaksion neliöt ovat nyt kolmiossa