Laser

Rakennustöissä on kolme ehdotonta: luotisuora, vaakasuora ja jämpti mitta. Luotisuora saadaan mitattua luotilangan avulla. Vaakasuora syntyy vatupassin ja vaaitusletkun avulla. Jämptin mitan saamiseen tarvitaan tietysti tarkka metrimitta tai mittanauha, mutta myös jämpti työ. Kaikki vanhat konstit ovat mekaanisia ja ainoana voimanaan painovoima. Lasermittareiden toiminta taas perustuu lasersäteeseen jonka avulla voidaan merkkaamisen lisäksi myös mitata etäisyyksiä.

Tavallisimpia lasermittalaitteita ovat etäisyysmittarit, jotka ovat käytännössä lähes täysin korvanneet mittanauhat. Laser-etäisyysmittareiden etuja ovat nopea ja tarkka mittaus eikä esimerkiksi huonekorkeutta mitatessa tarvita kaveria roikkumassa katon rajassa. Sen sijaan tavallista metrimittaa ei laserilla voi korvata, sillä esimerkiksi lattialankun leveyden mittaus ei onnistu ilman konstailuja.

Normaalisti mittaus tapahtuu mittarin takapinnasta kohteeseen. Useimmissa mittareissa voidaan lähtöpisteeksi valita myös mittarin etupinta tai niissä on esiin käännettävä mittatikku, jolloin mittauspisteeksi voidaan valita esimerkiksi nurkka tai kolo.

Etäisyyden mittaamisen lisäksi laser-mittareissa on tavallisesti laskutoimituksia. Mittaustuloksia voidaan laskea yhteen tai vähentää toisistaan. Tuloksia voidaan kertoa keskenään ja näin esimerkiksi lattian pinta-ala tai huoneen tilavuus on helposti selvitettävissä. Pythagoraan teoreeman avulla voidaan esimerkiksi laskea pylvään korkeus, kun ensin mitataan etäisyys pylvään juureen ja sitten etäisyys sen huippuun. Useimmissa mittareissa on myös muistipaikkoja, joihin tuloksia voi tallettaa. Joissakin mittareissa on ns. jatkuvamittaus, jonka avulla voidaan vaikkapa etsiä tietty etäisyys seinästä. Myös vesivaaka voi olla helpottamassa mittausta. Pitkillä etäisyyksillä ja huonoissa olosuhteissa käytetään tavallisesti apuna tähtäyslevyjä.

Vaaitus onnistuu pienessä mittakaavassa halvoillakin lasereilta, jos ne saadaan ehdottoman vaakasuoraan. Pienellä jalustalla ja vatupassilla varustettujen laitteiden antama tulos on kuitenkin varsin epävarma. Kaikesta tekniikasta huolimatta vanha vaaitusletku kuitenkin pitää yhä pintansa. Laser-säde kun ei helposti näy nurkan tai seinän taakse.