Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat puoli prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2016 loka-joulukuun aikana. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät ennallaan, ja muualla maassa hinnat nousivat 0,6 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laatimiseen käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämää kiinteistöjen kauppahintarekisteriä. Koko maassa vanhat omakotitalot maksoivat keskimäärin 1577 euroa neliömetriltä vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla keskimääräinen neliöhinta oli 3 074 euroa ja muualla maassa 1 476 euroa neliömetriltä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa 1,5 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannusindeksiin, ammattimaista ja omatoimista rakentamista kuvaaviin tietoihin.

Hintakehitys nousevaa

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys on ollut nousevaa ja kohtuullisen maltillista. Vuonna 2005 indeksi oli sata vanhojen omakotitalojen kohdalla niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Vielä finanssikriisin aikoihin vuonna 2008 indeksit olivat lähekkäin: muu Suomi 115 ja pääkaupunkiseutu 117.

Hinnat alkoivat eriytyä vuoden 2010 jälkeen. Pääkaupunkiseudulla vanhojen omakotitalojen hinnat ovat nousseet muuta maata nopeammin, ja hinnat ovat myös sahanneet edestakaisin vuodenajasta riippuen. Vuonna 2016 kesällä hintaindeksi oli 136 pääkaupunkiseudulla ja 123 muualla Suomessa.

Uusien omakotitalojen hinnat ovat nousseet tasaisesti Tilastokeskuksen mukaan koko tämä vuosikymmenen. Kun hintaindeksi oli sata vuonna 2010, saavutti indeksi tason 110 kesällä 2013. Kesällä 2016 hintaindeksi oli tasolla 113 uusien omakotitalojen kohdalla eli kiinteistö maksoi 13 prosenttia enemmän kuin vuosikymmenen alussa. Hinnoissa on alueellisia eroavuuksia.

Pientalojen tontit

Pientalojen tonttien hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 3,9 prosenttia koko maassa vuonna 2016. Tonttien hinnoissa on suuria vaihteluita riippuen paikasta, paikkakunnasta ja kysynnästä. Kaupunkikeskuksissa voi olla vaikea löytää kaavoitettua tonttia pientalon rakentamiseksi. Haja-asutusalueella tontteja saatetaan myydä eurolla neliömetri uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.

Tonttien hinnat nousivat 2,8 prosenttia pääkaupunkiseudulla, ja 4,2 prosenttia muualla maassa vuonna 2016. Tilastokeskuksen mukaan pientalotontti maksoi keskimäärin 169 euroa neliömetriltä pääkaupunkiseudulla ja 20 euroa neliömetriltä muualla maassa.

Kaupunkialueella tontti saattaa olla kooltaan esimerkiksi 700 neliömetriä. Tällöin tontti maksoi pääkaupunkiseudulla lähes 120 000 euroa ja muualla maassa 14 000 euroa.

Lue omakotitalokaupan nykynäkymistä TM Rakennusmaailman artikkelista.