Vanhojen kerrostalojen yksinkertaiset tilaratkaisut sopivat hyvin ikääntyvien tarpeisiin. Tutkijan mukaan korjausrakentamisella ne saataisiin hyvin niin ikääntyvien itsenäisen kuin tuetun asumiseen käyttöön.

Moni ikääntyvä asuu jo vanhemmissa rakennuksissa, kuten 1970-luvun massatuotetuissa kerrostaloissa. Niiden korjaustarve on haaste, mutta myös mahdollisuus käyttää asuntoja ikääntyvien asumistarpeisiin. Esteettömien asuntojen ja palveluasumisen tarve kasvaa koko ajan.

Jos ikääntyvä on jo pitkään asunut samassa asunnossa ja samalla alueella, voi asumistarpeiden muuttumisen vuoksi edessä oleva käytännön pakkomuutto esteettömään uudiskohteeseen merkitä hänelle hyvinkin raskasta muutosta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, jos korjausrakentamisen kautta asuntoon pystyttäisiin tekemään ikääntyvälle sopivat muutokset.

”Usein negatiivisena nähdyssä monotonisuudessa on myös etunsa, kun pyörää ei tarvitse jokaisen korjattavan asunnon tai talon kohdalla keksiä uudestaan. Yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin vastaamisen pohjaksi voidaan laatia varsin yksityiskohtaisiakin tyyppisuunnitelmia”, toteaa arkkitehti Tapio Kaasalainen.

Tapio Kaasalainen tarkastelee väitöskirjassaan niitä edellytyksiä, joiden avulla ikääntyvät voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Hän keskittyy etenkin korjausrakentamisen tilallisiin ratkaisuihin. Esteettömyyttä ja esimerkiksi ryhmämuotoista asumista tukevat parannukset olisivat Kaasalaisen mielestä hyvin toteuttamiskelpoisia ratkaisuja vanhoissa kerrostaloissa.

”Olemassa olevassa rakennuskannassa on runsaasti potentiaalia niin itsenäiseen kuin tuettuunkin ikääntyneiden asumiseen”, Kaasalainen toteaa.

Lue lisää:

Näin teet seniorin asumisen kotona turvalliseksi

Senioreita kiinnostaa yhteisöllinen asuminen