Tilastokeskuksen mukaan vanhat omakotitalot maksoivat keskimäärin 1,3 prosenttia vähemmän koko maassa loka-joulukuussa 2017, kun hintoja verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tiedot ilmenevät kiinteistöjen hintaindeksistä. Sen laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämää hintarekisteriä.

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 543 euroa vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 083 euroa, ja muualla maassa keskimäärin 1 438 euroa.

Tonttihinnat muuttuivat

Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat laskivat koko maassa 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat nousivat 0,7 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 23,7 euroa ja keskimääräinen myydyn tontin pinta-ala oli 2 658 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä koko maassa 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,7 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin, ammattimaista ja omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Neliöhinnat 1464 – 3087 euroa

Vuonna 2017 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,3 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,1 prosenttia, ja muualla maassa laskivat 1,8 prosenttia. Vuonna 2017 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 3 087 euroa ja muualla maassa 1 464 euroa. Uusien omakotitalojen hinnat nousivat 1,8 prosenttia koko maassa vuonna 2017.

Pientalotonttien hinnat laskivat 0,2 prosenttia koko maassa vuonna 2017. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,6 prosenttia, kun taas muualla maassa ne laskivat 1,4 prosenttia. Vuonna 2017 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 158,3 euroa ja muualla maassa 16 euroa.