Viime vuonna tehtiin Tilastokeskuksen mukaan 60 800 vanhan osakeasunnon kauppaa. Vuoteen 2017 verrattuna kauppojen lukumäärä laski 3,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla tehtyjen kauppojen lukumäärä laski 4,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Muualla Suomessa kauppoja tehtiin 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurista kaupungeista vanhojen osakeasuntojen kauppa kävi edellistä vuotta hieman paremmin Oulussa, jossa kauppaa tehtiin lähes 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Turussa kauppojen lukumäärä pysyi viime vuoden tasolla.

Muissa suurimmissa kaupungeissa kauppamäärät laskivat hieman edellisvuodesta. Kauppamäärät ovat esimerkiksi Helsingissä selvästi alle vuoden 2010, jolloin Helsingissä tehtiin lähes 12 000 vanhan osakeasunnon kauppaa ja vuonna 2018 vajaat 11 000.

Helsinki ja Tampere hintarallin kärjessä

Koko vuonna 2018 vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat 0,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,5 prosenttia, kun taas muualla maassa ne laskivat 1,2 prosenttia.

Hinnat nousivat koko viime vuoden aikana verrattuna vuoteen 2017 eniten Helsingissä ja Tampereella. Suurten kaupunkien osa-alueista hinnat nousivat eniten Tampereen, Helsingin ja Turun kalleimmilla alueilla.

Viime vuonna hinnat laskivat vuoteen 2017 verrattuna eniten Kokkolassa ja Mikkelissä. Vuoteen 2015 verrattuna hinnat ovat laskeneet eniten Kouvolassa ja Kotkassa.

Pääkaupunkiseudulla hinnat jatkoivat nousuaan Helsingissä. Hintakehitys jäi maltilliseksi Vantaalla ja Espoossa hinnat pysyivät samoina (liitekuvio 3) edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoteen 2015 verrattuna hinnat ovat nousseet Helsingissä 10,2 prosenttia, Espoossa 3,5 ja Vantaalla 1,5 prosenttia.

Hinnat nousivat maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 maaliskuuhun verrattuna vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 1,2 prosenttia ja muualla Suomessa 0,2 prosenttia. Koko maassa hinnat nousivat 0,7 prosenttia. Hinnat laskivat helmikuusta maaliskuuhun koko maassa ja pääkaupunkiseudulla 1,1 prosenttia ja muualla Suomessa yhden prosentin.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 50 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä.

Vanhojen osakeasuntojen tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta osakeasuntojen hintatilastosta, joka perustuu Verohallinnon aineistoon. Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien kauppahintatietoihin.

Lue lisää: http://www.tilastokeskus.fi/til/ashi/2019/03/ashi_2019_03_2019-05-03_tie_001_fi.html