Varainsiirtovero lisää tutkimuksen mukaan muuttamisen kustannuksia, ja kotitaloudet voivat veron takia asua heille kehnosti sopivissa asunnoissa.

Tutkimuksessa verrattiin omakotiasujien ja osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa asuvien muuttoalttiutta ennen ja jälkeen verouudistuksen. Vero lisää muuttamisen kuluja ja vähentää todennäköisesti ihmisten liikkuvuutta maassa esimerkiksi työn perässä. Ihmiset asuvat tutkimuksen mukaan myös asumistarpeisiinsa huonosti sopivissa asunnoissa.

Varainsiirtovero nousi 1,6 prosentista kahteen prosenttiin maaliskuussa 2013. Veronnosto koski asunto-osakeyhtiöitä eli muun muassa kerros- ja rivitalohuoneistossa asuvia. Omakotitalojen varainsiirtovero pysyi uudistuksessa ennallaan eli neljässä prosentissa. Lisäksi veropohjaa laajennettiin asunto-osakeyhtiöissä koskemaan osakkeisiin kuuluvaa yhtiölainaa.

Muutot vähenivät

Varainsiirtoveron korotus vähensi kaikkien osakehuoneistossa asuvien omistusasujien muuttoja 4,3 prosentilla. Tutkimustulosten mukaan vero vähentää myös maakuntien sisäisiä ja maakuntien välisiä muuttoja. Vero saattaa heijastua työmarkkinoiden toimintaan, ja ihmiset eivät mielellään halua muuttaa uudelle paikkakunnalle.

Kotitaloudet asuvat veron takia tilanteeseensa nähden sijainniltaan tai kooltaan huonosti sopivissa asunnoissa. Sopivia asuntoja olisi tarjolla, mutta niihin ei haluta tai voida muuttaa. Pääkaupunkiseudulla perheasunto voi maksaa 300 000 euroa esimerkiksi kerrostalossa. Asunnon ostaja maksaa varainsiirtoveron eli tässä tapauksessa 6 000 euroa, jos yhtiölainaa ei ole. Mikäli lainaa on, veron määrä on kaksi prosenttia lainan määrästä.

Varainsiirtoveron korotus saattaa vaikuttaa myös omakotiasujien muuttohaluihin. Jos veron korotus johtaa siihen, että osakeasunnon omistavat muuttavat vähemmän, myös omakotiasujien on entistä vaikeampaa löytää itselleen sopiva uusi asunto. Omakotiasujat saattavat etsiä kerrostaloasuntoa, joka sopii heidän silloiseen elämäntilanteeseen.

Varainsiirtovero 860 miljoonaa

Osakehuoneistoista ja omakotitalojen kaupoista peritään valtiolle varainsiirtoveroa. Vuonna 2016 verotuotto oli 860 miljoonaa euroa, josta valtaosa kertyi asuntokaupoista. Asuntokaupat voivat syntyä, jos ostaja arvostaa asuntoa vähintään yhtä paljon kuin myyjä. Varainsiirtovero muodostaa kiilan ostajan ja myyjän arvostuksen välille ja saattaa estää molempia osapuolia hyödyttävien kauppojen toteutumisen.

Varainsiirtoveroa koskevan tutkimuksen tekivät Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Helsingin kaupungin kaupunkitutkimusyksikkö. Tutkimus on osa valtioneuvoston vuoden 2017 toimeenpanemaa ohjelmaa. Hankkeessa käytettiin Tilastokeskuksen aineistoja, varainsiirtoveroaineistoja ja Kiinteistönvälittäjien keskusliiton tietoja.