Lumimassat saattavat rasittaa erityisesti tasakattoisten tai loivien kattojen rakenteita ja aiheuttaa pinnoille vaurioita. Nyt on hyvä aika tarkistuttaa katon kunto.

Jos oman talon tai varastorakennuksen katon kunto yhtään mietityttää, on nyt hyvä hetki teettää kattopinnoille katselmus. Se antaa tiedon siitä, millaista lumikuormaa katto kestää. Varsinkin tasakattoisissa tai loivilla kattopinnoilla tehdyissä rakennuksissa voivat lumikuorman kestot olla hyvinkin rajallisia. Jopa 200 mm paksu, tiivistynyt suojalumivaippa voi olla niille liikaa.

Katselmus toimii myös pohjana, jos asunnon omistaja haluaa tehdä sopimuksen lumien pudottamisesta esimerkiksi urakoitsijan kanssa. Katselmuksella saadaan selvyys siitä, mitä mahdollisia ongelmia katolle on edellistalvien lumienpudotusten jälkeen jäänyt, tai jos katossa on huoltoa tarvitsevia puutteita.

Ammattilaisten hommaa

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju muistuttaa, että kattolumien ja jäiden pudotuksiin tulee valita yrityksiä, joilla on kokemusta lumenpudotustöistä.

”Asiansa osaava yritys tekee lumenpudotustyöt huolellisesti rakenteita rikkomatta ja ottaa huomioon ensisijaisesti henkilöturvallisuuden, niin ulkopuolisten kuin oman henkilökuntansakin osalta.”

Kun tilaaja on valinnut lumenpudottajaksi urakoitsijan, on Harjun mukaan ennen töiden aloittamista syytä laatia vielä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan pelisäännöt ja korvausvastuut tilaajaa kohtaan sekä mahdollisesti kolmannelle osapuolelle syntyneisiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

Sopimuksessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa katon alapuolisten kävely- ja autoliikennealueiden rajaamiseen sekä jälkitöihin, eli esimerkiksi jalankulkureittien puhdistamiseen työn jälkeen.

Miten arvioit katon lumikuorman?

Lumen painon arvioimiseksi ei riitä pelkästään tieto lumikerroksen paksuudesta, sillä lumen paino riippuu sen tiheydestä. Vastasatanut pakkaslumi voi olla kevyttä, ja sen tiheys alle 50 kg/m3. Vanhan, sulavan lumen tiheys voi olla jopa yli 400 kg/m3. Lumen paino – lumikuorma eli lumen vesiarvo – ilmoitetaan siis kiloina neliömetriä kohti. Lumen kuormittavuuteen vaikuttaa myös, miten tuuli sitä kinostaa. Lisäksi ylemmiltä kattotasoilta ja puista putoava lumi voi lisätä paikallista kuormitusta.

Ympäristöministeriön mukaan pientalojen kuten omakoti-, pari- ja rivitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen rasittavuutta yleisemmin lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Omakoti-, pari- ja rivitalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta.

Tietoa lumikuormien kehittymisestä ja alueellisista lumitilanteista saa sivulta ymparisto.fi/kattojenlumikuorma.