Putkirikko on yllättävän yleinen vahinko vanhoissa pientaloissa. Jo kymmenen asteen pakkanen voi altistaa ongelmille, jos talovesijohto on routarajan yläpuolella liian lähellä maanpintaa ja huonosti eristetty.

Yleisesti vesiputket alkavat jäätyä silloin, kun pakkanen painuu pariinkymmeneen asteeseen. Jäätymisen aiheuttama putkirikko syntyy, kun pakkanen pääsee johonkin kohtaan vesijohtoa, ja silloin siihen muodostuu jäätulppa.

Veden jäätyessä sen tilavuus kasvaa noin 9 prosenttia. Laajeneva jää murtaa putken. Kun jää sään lämmetessä sulaa, vesivuoto paljastuu.

”Vaaravyöhykkeessä ovat metalliputket, jotka eivät jousta jäätulpan paisuessa”, HTT-tarkastaja Arto Krootila kertoo.

Krootilan mukaan talven putkivaurioita voi pyrkiä ehkäisemään jo kesällä. Jos vesijohto on liian pinnassa, sen voi kaivaa jo kesällä esiin ja lämpöeristää paremmin. Tarpeeksi paksuun putkeen voi myös asennuttaa sisäpuolelle kaapelin, joka pitää putken sulana.

Vielä ei ole myöhäistä estää jäätyminen

Pakkasten uhatessa jäätymiselle alttiin putken kohdalle voi kasata lunta, sillä tallaamaton lumi eristää myös jonkin verran lämpöä. Jäätymistä voi yrittää estää myös juoksuttamatta vettä hanasta, jolloin vesi liikkuu talovesijohdossa.

”Veden juoksutus on kuitenkin äärimmäinen ja tilapäinen hätäkeino”, Krootila painottaa.

Jos vesijohto on jo ehtinyt jäätyä, on sen sulatus tehtävä erityisen varovaisesti. Vaarana on, että sulatusvaiheessa tulee halkaisseeksi vielä ehjänä pysynyttä putkea.

“Halvemmaksi tulee usein palkata putkiliike sulatuskoneineen apuun kuin korjauttaa sulatusyrityksen seurauksena haljennut vesijohto maan sisältä”, Krootila neuvoo.