Mies sekoittaa turkoosia vedeneristettä

VTT:n sertifiointijärjestelmä on jo vuosia ohjannut märkätilojen vedeneritysjärjestelmien laatua. Lähivuosina vedeneristetuotteiden hyväksyntä ja testaus kuitenkin yhdenmukaistuvat EU:n alueella. CE-merkintä korvaa samalla osittain VTT-sertifikaatin.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana märkätilojen rakentamisessa on tapahtunut paljon muutoksia. Esimerkiksi kylpyammeista on monissa kodeissa luovuttu, ja huoneistokohtaiset saunat ovat yleistyneet. Asuntojen märkätilojen rasitustaso on kasvanut, mutta märkätilojen vedeneristys on tullut pakolliseksi vasta vuonna 1998 voimaan astuneissa rakennusmääräyksissä.

VTT:n kehittämä tuote- ja henkilösertifiointi tuli osaksi suomalaisen rakentamisen todellisuutta pian rakennusmääräysten muutosten jälkeen. Sittemmin kansallinen VTT-sertifikaatti on pitkälti määrännyt, millaisia vedeneristetuotteita suomalaisilla markkinoilla on myyty. Purkin kyljessä olevasta VTT:n logosta on tullut lähestulkoon laadun tae.

Yhtään liioittelematta voidaan todeta, että VTT:n ja rakennustuotealan yhdessä kehittämä sertifikaatti pelasti suomalaiset asujat monelta pahalta. Tutkimuksissa on selvästi muun muassa todettu, että villien käytäntöjen tilalle tulleet selkeät vaatimukset vähensivät märkätilaongelmia oleellisesti.

Nyttemmin eurooppalaista vaatimustasoa ollaan yhdenmukaistamassa. Toukokuun lopulla esimerkiksi EU:n kilpailukykyneuvosto pääsi yhteisymmärrykseen rakennustuoteasetuksesta. Se määrittelee ehdot, joilla rakennusalan tuotteita saa pitää jäsenmaissa kaupan. Näyttää vahvasti siltä, että rakennustuotteiden CE-merkintä saattaa tulla pakolliseksi vuonna 2013.

Tilanne koskettaa eri jäsenmaita hieman eri tavoin. Esimerkiksi Saksassa se on jo rakennusalan arkea. Suomessa vedeneristeiden CE-merkintä on sen sijaan vielä uusi asia, vaikka täälläkin sen kuuluisi siirtymäaikoja tiukasti tulkiten olla jo nyt ensisijainen tapa osoittaa kyseisten aineiden vaatimustenmukaisuus.

CE-merkinnän myötä VTT:n vedeneristyssertifikaatti osin väistyy. Jatkossa missä tahansa hyväksytyssä laboratoriossa tehdyt ETAG-testit ja niiden perusteella myönnetty CE-merkintään oikeuttava ETA-hyväksyntä ajavat saman asian. Kuluttajan kannalta asiassa on paljon hyvää. ETAG-testeissä VTT-sertifikaatin osaltaan luomaa laatuvaatimustasoa nimittäin kiristetään monelta osin.

Myös testattavien vedeneristejärjestelmien komponenttien kohdalla on muutoksia. VTT-sertifikaattiin on voinut liittää mukaan saumalaastit ja -silikonit. Näitä ei ETAG-ohjeistus huomioi lainkaan. Toisaalta vedeneristeen asennusalusta on selkeämmin mukana määrittelyissä.

Suomalaisen sertifiointijärjestelmän kehityksen taustalta löytyy muun muassa tutkimuksia siitä, kuinka huonosti lattiakaivojen tiivistykset pitivät ennen VTT-sertifioinnin yleistymistä. VTT:n vaatimukset ovat näiltä osin olleet kovemmat kuin mitä uudessa EU-järjestelmässä on määrätty.

Hyötyykö kuluttaja?

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 5/10, joka ilmestyi 18.8.