Vedensäästöön erikoistunut suomalainen yritys on selvittänyt sadoissa taloyhtiössä tehtyjen mittausten perusteella, että taloyhtiöt voisivat säästää jopa 5 % kaukolämpökustannuksissa, jos vedenpainetta laskettaisiin.

Vedenkäyttö muodostaa suurimman taloyhtiön kiinteistökuluerän, kun mukaan lasketaan veden käyttö, sen lämmityskulut ja jätevesikustannukset. Keskivertosuomalainen käyttää päivittäin vettä noin 140 litraa, mutta kestävän vedenkäytön suositeltu määrä on 100-120 litraa valtion energiatehokkuusyhtiö Motivan mukaan.

Jos vettä käytetään jatkuvasti yli suositusten, käyttövesiverkoston vedenpaine ja vesikalusteiden virtaamat ovat todennäköisesti liian korkeat. Kerrostaloissa vedenpaine on tyypillisesti hyvin korkealla, sillä veden nousu yläkerroksiin halutaan varmistaa korkeammalla paineella.

Vedensäästöön erikoistuneen suomalaisen Enveran tekemien vedensäästömittausten perusteella pienempikin paine riittäisi varmistamaan taloyhtiöiden asukkaiden vedenkäytön.

Vedenkulutus on yhteydessä kaukolämmön juokseviin kuluihin. Mitä enemmän lämmintä vettä käytetään, sitä enemmän kaukolämpöä tarvitaan myös käyttöveden lämmittämiseen vuoden ympäri. Kun vedenpaine on oikealla tasolla, näkyy pienentynyt vedenkulutus myös kaukolämpölaskussa.

Virtaamat ratkaisevat

Envera toteutti vuonna 2019 satoja vedensäästömittauksia suomalaisissa taloyhtiöissä. Yrityksen Fiksuvesi-vedensäästöpalvelu muutti keittiön hanan keskimääräisen virtaaman 15,38 litran per minuutti 7 litraan minuutissa. Huippuvirtaaman muutos oli -54,5 %.

WC-hanan virtaama oli keskimäärin 9,45 litraa minuutissa. Vedensäästö muutti WC-hanan käyttämään 5 litraa minuutissa. Säästö huippuvirtaamassa oli -47%.

Näillä vesivirtaamien muutoksilla taloyhtiöt pääsivät keskimäärin -17,5 % vesikustannusten kokonaissäästöön, eli jopa 5 % säästöön kaukolämmön kustannuksissa. Tiedot taloyhtiöiden kaukolämmön kustannussäästöistä perustuvat Enervan kohteistaan keräämään dataan.