Vedetön vessa ei ole enää vain ”huussi” vaan erotteleva, haihduttava, kompostoiva, tuhkaava tai pakastava kuivakäymälä myös sisätiloissa.

Kuivakäymälän voi rakentaa niin haja-asutusalueelle kuin taajamaan. Asiaa säätelevät kunnan rakentamista, jäteveden käsittelyä ja kompostointia koskevat määräykset, jotka kannattaa tarkistaa ennen omia toimia. Asiasta tietää varmimmin kunnan rakennusvalvonta.
Määräykset koskevat muun muassa käymälän ja kompostoinnin etäisyyttä vesistöön ja kaivoihin.

”Eikä kannata unohtaa matkaa naapurin rajaan”, Sanna Kärkkäinen Kuivakäymäläseura Huussi ry:stä muistuttaa.

”On myös muistettava, että kuivakäymälän lisäksi tarvitaan suunnitelma harmaiden vesien käsittelyjärjestelmästä, jos niitä syntyy.”

Pohdi näitä kuivakäymälää valitessasi

Parasta laitetta itselle valittaessa on tärkeää pohtia muun muassa käyttäjämäärää ja käyttötiheyttä, jotka vaikuttavat tyhjentämisväleihin, sekä sitä, miten käymälätuotokset halutaan hyödyntää.

Keskeiset mahdollisuudet ja rajoitukset valinnalle asettaa tila.

”Tarvitaanko tilaa istuimen lisäksi käymäläjäte- ja nestesäiliöille ja niiden väliselle yhteydelle? Entä ilmastointiputkelle? Onko riittävästi tilaa myös huoltotoimille ja käsienpesupisteelle? Tarvitseeko laite lämpimän tilan, entä sähköä? Pitäisikö huomioida lasten, ikääntyvien tai liikuntarajoitteisten tarpeet?” Kärkkäinen luettelee.

Vanhassa talossa laite on usein valittava tilan mukaan. Uudisrakennuksessa tilat voi suunnitella laitteen mukaan. Silloin käymälä kannattaa sijoittaa lähelle ulkoseinää tai -ovea, sillä kukapa ei pitäisi käymälästä, joka on helppo tyhjentää ja huolta.

Vedetön kuivakäymälä ei haise

”Oikein asennettuna ja hoidettuna kuivakäymälä haisee vähemmän kuin vesivessa”, Sanna Kärkkäinen vakuuttaa.

Hajuhaittoja vähentää nesteen erottelu ulostejätteestä, laitteen mukaan joko puhtaana virtsana suoraan istuimesta tai suotonesteenä käymäläsäiliön pohjalta.

Todella tärkeää on hyvä ilmanvaihto. Siihen vaikuttaa laitteen puhaltimen teho ja sen säätömahdollisuus.

”Sähköinen puhallin sisäkuivakäymälöissä on välttämätön”, Kärkkäinen painottaa.

”Laitteen on saatava korvausilmaa. Koneellisen ilmanvaihdon poistoilmaventtiili käymälätilan katossa on suljettava. Ilmanvaihtoputkia ei saa liittää koneelliseen ilmanvaihtoon. Ne tulee ohjata mahdollisimman suoraan katolle.”

Lue lisää eri kuivakäymälämalleista tästä artikkelista.