Tutkimuksen mukaan velkakatto aiheuttaisi haasteita erityisesti pääkaupunkiseudulle ja yhden hengen kotitalouksille, mutta myös asunnonostoiässä oleville nuorille. Pääkaupunkiseudulla asuvista miltei puolet kokee muutoksen tekevän asunnon ostamisen heille vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Marraskuussa tehdyn maksukykytutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat ovat sitä mieltä, että velkaantumiseen pitää puuttua. Kuluttajista jopa 77 prosenttia pitää tärkeänä, että kotitaloudet vähentävät velkojaan. Kyselyyn osallistui 1 543 vastaajaa.

”On myönteistä, että niin moni pitää velkojen vähentämistä tärkeänä, sillä kotitalouksien velkaantumisaste on noussut yhtäjaksoisesti jo yli 20 vuotta, ja on poikkeuksellisen korkealla tulokehitykseen verrattuna”, toteaa kyselyn teettäjän, luotonhallinnan palveluyhtiön Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Valtiovarainministeriön työryhmä teki lokakuussa esityksen kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi. Yksi ehdotetuista toimenpiteistä on tuloihin sidottu velkakatto, jonka mukaan uusia luottoja otettaessa kotitalouden yhteenlasketut velat saisivat olla korkeintaan 4,5-kertaiset vuotuisiin bruttotuloihin nähden.

Taloushaasteita etenkin pk-seudulle, nuorille ja yksinasujille

Velkakattoehdotuksen voimaantulo tuottaisi taloudellisia haasteita monelle. Jopa 36 % maksukykytutkimukseen vastanneista kertoo, että heidän olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta ostaa nykyistä asuntoaan vastaava asunto, jos velkakattoehdotus tulee voimaan. Haasteet ovat vielä kovemmat yksiasujille, poista 43 % uskoo ostamisen vaikeutuvan. Pääkaupunkiseudulla asuvista näin uskoo 45 % vastaajista.

Ylinen uskoo, että velkakattoehdotus vaatii vielä tarkennuksia, jotta se ei eriarvoista kuluttajia.

”Velkakattoehdotus voisi huomioida paremmin ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Esimerkiksi nuorilla ei ole vielä välttämättä suuria tuloja, mutta kuitenkin tarpeita hankkia koti tai auto. Monella on myös maksukyky kunnossa. Reaaliaikaisen datan avulla voimme muun muassa selvittää, millainen on kuluttajien todellinen maksukyky, ja hillitä ylivelkaantumista niiden osalta, joilla ei maksukykyä ole.”