Hulevesi hallintaan: uudessa Itämeri-sitoumuksessa vesihuoltolaitokset kampanjoivat yhdessä tarkoituksenaan kohentaan kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle. Aiheen painoarvoa lisää ympäristömuutoksen myötä lisääntyvät rankkasateet. 

Kiinteistöjen vaikutus hulevesien laatuun ja määrään on merkittävä monissa kaupungeissa. Hetkellinen virtaamapiikki, joka tulee rankkasateiden aikana katoilta, aiheuttaa suurimman ongelman kunnan ja/tai vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmälle ja sekaviemäriverkostoille.

Mikäli jokaisella kiinteistöllä viivytettäisiin kattovesiä, estettäisiin suurin osa kaupunkitulvista ja viemäreiden hallituista ohijuoksutuksista vesistöihin, koska sateen aiheuttama vesimäärä valuisi pidemmän ajan kuluessa viemäriverkostoihin. Tällöin putkien kapasiteetti riittäisi, eivätkä verkostot tulvisi. Toisin sanoen kiinteistön arvon ja omaisuuden suojaamisen kannalta olisi tärkeää pitää myös maan alla sijaitsevasta infrasta huolta.

Kiinteistöjen hulevesikampanja on Vesilaitosyhdistyksen Baltic Sea Actionille tekemä uusi Itämeri-sitoumus. Itämeri-sitoumus on työkalu, jossa omalla osaamisellaan sitoudutaan edistämään Itämeren hyvinvointia. Edellinen Vesilaitosyhdistyksen sitoumus oli pytty-kampanja, jonka www.pytty.fi sivuston avulla opastetaan, kuinka viemäriä ei pidä kuormittaa ylenpalttisella tai turhalla kemikaalien käytöllä. Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.

Kiinteistöjen hulevesikampanja on saanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoituksen. Hankkeella tähdätään positiivisen asiakasviestinnän kautta kiinteistöjen omistajien tietoisuuden lisäämiseen omista vesijohdoista ja viemäreistä sekä kiinteistöllä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista paremman ympäristön puolesta. Hanke toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.