Vesimittareiden etäluenta lisääntyy säädösmuutosten takia. Etäluenta on uusissa ja saneerattavissa kohteissa nykyään pakollista.

Vesimittarien etäluentaa käytetään laskutukseen ja kulutusseurannan verkkopalveluun. Uusissa rakennuksissa huoneistokohtaiset, etäluettavat vesimittarit ja kulutukseen perustuva laskuttaminen on ollut pakollista 25.10.2020 lähtien.  Muutos liittyy rakennusten energiatehokkuutta koskevan säädöskokonaisuuden uudistamiseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut kyselyitä vesimittareiden näytöstä ja mittareiden etäluennasta. Tukes muistuttaa, että laskutuskäyttöön tarkoitetuissa vesimittareissa on aina oltava näyttö, eikä mittarin laskutuksen etäluenta korvaa sitä.

”Ilman näyttöä asukas ei voi seurata vedenkulutusta ja laskutustietoja itse. Näytön lukeman tarkastaminen on asukkaalle ainoa keino seurata, toimiiko vesimittari luotettavasti. Vesimittarin näytössä oleva lukema on viime kädessä se, johon laskutus perustuu”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sari Hemminki.

Vesimittareiden asianmukaisuus varmistettava

Tukes muituttaa, että valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on huolehdittava siitä, että markkinoilla olevat vesimittarit ovat vaatimustenmukaisia. Vesimittareiden hankinnasta vastaavien organisaatioiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja taloyhtiöiden on puolestaan huolehdittava siitä, että he hankkivat vain vaatimustenmukaisia vesimittareita.

”Myös etäluennassa voi tapahtua virheitä: asunnon vesimittarin lukemat onkin laskutusjärjestelmässä yhdistetty naapuriin tai lukemat eivät verkkohäiriöiden takia siirry oikein tms. Ainoa keino tutkia näitä tilanteita on seurata kulutuslukemia näytöltä. Käytössä olevasta huoneistokohtaisesta vesimittarista vastaa taloyhtiö, kiinteistöjen mittareista vesihuoltolaitos”, Hemminki jatkaa.

Laskutuskäyttöön asennettavan vesimittarin tulee täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset. Ilman näyttöä vesimittari ei täytä mittauslaitedirektiivin vaatimuksia. Vesimittarin luotettavuus arvioidaan osana mittarin hyväksyntää. Vaatimukset täyttävä vesimittarissa on CE M-merkintä.

”Vesimittarin rakenne ja siihen kuuluvat osat on kuvattu ilmoitetun laitoksen hyväksyntätodistuksessa. Hyväksyntätodistuksessa ja mittarin merkinnöissä on kuvattu myös mm. vesimittarin toimintaedellytykset, kuten esim. lämpötila-alue, virtausalue ja sallitut asennusasennot, jotka löytyvät myös mittarin asennusohjeesta. YM:n asetuksen mukaan vesimittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat helposti luettavissa”, kertoo ylitarkastaja Heikki Koivula Tukesista.

Lue lisää:

Taloyhtiössä vesimaksut määräytyvät jatkossa käytön mukaan

Vesimittarin virheellinen asennus voi tulla käyttäjälle kalliiksi