Huoneistojen vesimaksut ovat muuttumassa mitattuun vedenkulutukseen perustuviksi, kun käyttövesiputkistoja uusitaan.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että oikein valitun vesimittarin lisäksi sen luotettavaan toimintaan vaikuttavat vesimittarin asennus ja käytössäoloaika.

Vesimittareiden asentaminen huoneistoihin on ollut pakollista uusissa rakennuksissa 2011 alkaen ja putkistoremontin yhteydessä 2013 alkaen. Niiden käyttö laskutuksen perusteena ei ole aikaisemmin ollut pakollista.

Huoneistokohtaisten vedenkulutuksen laskutus mitatun kulutuksen perusteella tulee pakolliseksi uusissa rakennuksissa energiatehokkuuslain muutoksen myötä.  Vanhoissa taloyhtiöissä kulutukseen perustuva laskutus tulee pakolliseksi, kun taloyhtiössä tehdään sellainen käyttövesiputkiston uusiminen, jolle on haettu rakennuslupa 23.11.2020 jälkeen.

Laskutuksen oikeellisuus perustuu mittarin luotettavuuteen, joten virheellinen asennus voi tulla kalliiksi käyttäjälle.

Asennus oikein

Laskutuskäytössä olevan vesimittarin pitää täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on sovelluttava aiottuun käyttöön ja asennuspaikkaan. Suunnittelussa ja mittareiden hankinnassa on huomioitava virtausalue sekä  vesimittarin lämpötila-alue, jonka on oltava sopiva kylmän tai lämpimän veden kulutuksen mittaukseen.

Vesimittarin asennuksen on tapahduttava valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta ne toimisivat luotettavasti. Virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa.

Asennusohjeet koskevat esimerkiksi vesimittarin asennusasentoa, mittaria ympäröivien putkistojen suoria osuuksia tai takaisinvirtausta estävien venttiilien asentamista. Esimerkiksi mekaanisia vesimittareita ei saa asentaa vaakaputkeen näyttötaulu alaspäin, ellei sellaista ole kuvattu mittarin hyväksynnässä ja asennusohjeessa. Asennusohjeissa voidaan kuvata myös, miten putkiston paineistus on tehtävä, jotta mittari ei vaurioidu.

Vesimittarille on oltava riittävästi tilaa, jotta mittari voidaan asentaa oikein ja oikeaan asentoon. Lisäksi tilaan pitää mahtua valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen mittarin. Mahdollisen huoltoluukun on oltava riittävän suuri, jotta myös mittarin vaihto onnistuu.

Vesimittareiden tekninen käyttöikä on rajallinen, ja arvion käyttöiästä antaa valmistaja. Käyttöikään vaikuttavat putkiston kunto ja veden laatu. Mekaanisten vesimittarien käyttöikä on tyypillisesti noin kymmenen vuotta.

Vesimittarin käyttäjä, huoneistokohtaisissa vesimittareissa taloyhtiö,  vastaa siitä, että käytössä on soveltuva mittari ja että mittari toimii luotettavasti koko käytössäoloajan.