Vesivahingoista maksetaan Finanssialan mukaan korvauksia 160 miljoonalla eurolla, ja korvattavia vuotovahinkoja on 36 000 vuosittain. Vuotovahingot johtuvat muun muassa vesi- ja viemäriputkistojen vanhenemisesta, vettä käyttävien laitteiden lisääntymisestä sekä rakennus- ja myös käyttövirheistä.

Rakennusliike Fira on sopinut Enveran kanssa yhteistyöstä, jossa rakennuskohteisiin otetaan Fiksuvesi-etäseurantapalvelu käyttöön. Palvelussa päävesimittaria kuvataan reaaliajassa ja tieto tallennetaan palvelimelle. Vedenkulutuksen muutosta analysoidaan jatkuvasti, ja muutoksesta tehdään hälytys.

”Maassamme sattuu sata vuotovahinkoa päivittäin. Etäseurannalla vesivuodot saadaan selville ennen kuin niistä tulee isoja vahinkoja. Otamme palvelun käyttöön kaikissa rakennuskohteissamme. Tämä antaa asukkaille ja taloyhtiön vastuullisille mielenrauhaa”, Firan kehityspäällikkö Jouko Soidinaho sanoo.

Hyötyä eri osapuolille

Palvelusta on merkittäviä hyötyjä niin rakennuttajille, taloyhtiöille kuin asukkaille. Fiksuvesi-etäseurannan avulla vesivuodot ja mahdolliset vesivahingot havaitaan aiempaa nopeammin. Vesivahingot voidaan rajata ennen kuin kustannukset karkaavat käsistä. Rakennuksen valmistuttua voidaan varmistua, että mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan ripeästi.

”Yhteistyö Firan kanssa on meille hieno mahdollisuus tuottaa säästöjä ja mielenrauhaa niin kiinteistöjen rakentajille, omistajille kuin käyttäjille jo rakennusvaiheesta lähtien”, Enveran toimitusjohtaja Henri Kajula kertoo.

Läpinäkyvyys ja reaaliaikaisella tiedolla johtaminen ovat tiedotteen mukaan Firan toiminnan kulmakiviä. Myös rakennusalan uudistaminen toimivilla ja laadukkailla tekniikoilla ovat tärkeitä. Kiinteistön vedenkulutuksen etäseuranta sopii tähän kokonaisuuteen hyvin.

Vuotovahingoista kerätään tietoa

Finanssiala FA kerää vuotovahingoista tietoa voidakseen selvittää vuotojen syitä ja myös hillitäkseen vahinkoja. FA on laatinut turvallisuusohjeet vesivahinkojen välttämiseksi. Niihin kannattaa tutustua ja niistä on hyötyä pientalossa ja asuinkiinteistössä asuville. Finanssialan mukaan suurin osa kotien vuotovahingoista johtuu putkistojen vuodoista.

Finanssialan mukaan putkivuotoa on syytä epäillä, kun vettä tai kosteutta ilmestyy rakennuksen ulkopinnoille, huonetiloihin tai rakenteisiin, vettä tippuu tiivisteistä ja liitoksista, vesijohdoista kuuluu vuotoääniä, vesimittari pyörii, vaikka kulusta ei ole, vesi- ja jätevesilaskut kasvavat. Tärkeää olisi käydä tarkistamassa vesimittarin toiminta säännöllisesti. Etävalvonta ja reaaliaikainen seuranta helpottavat työtä.

Firan mukaan Fiksuvesi-etäseuranta hälytti vesivuodoista 1380 kertaa esimerkiksi tammikuussa 2018. Etävalvonnassa on kaikkiaan 5 500 kiinteistöä. Havaittujen vuotojen suuruus vaihteli desilitrasta jopa sataan litraan minuutissa. Korjaamattomana vesivuodot vahingoittaisivat kiinteistön rakenteita merkittävästi ja aiheuttaisivat suuret taloudelliset menetykset.