Omakotitalon rakentajista puolet huomioi viilennyksen jo rakennusvaiheessa. Tämä käy ilmi Uponorin lämmitystutkimuksesta, jonka se teetti omakotitalon rakentajille helmikuussa 2017. Tutkimuksen perusteella rakentajat arvostavat viilennystä entistä enemmän.

Maalämpö on suosituin lämmitysmuoto

Maalämmön suosio on kasvanut viime vuosina. Puolet omakotitalorakentajista valitsee maalämmön päälämmönlähteeksi. Tätä tulosta tukee myös juuri ilmestynyt Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimus. Kohtuullisen suuren alkuinvestoinnin jälkeen maalämmön käyttökustannukset ovat matalat.

Uponorin selvityksen mukaan lämmitysjärjestelmän valinnassa tärkein kriteeri on nimenomaan matala käyttökustannus (58 %). Suosituin lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys, jonka valitsee reilu puolet vastaajista.

”Kiinnostava huomio on myös se, että lämmitysjärjestelmän hankintavaiheessa pitkä takuu ei ollut tärkein kriteeri. Rakentajille tärkeämpää on, että valmistaja on luotettava ja pitkäaikainen alan toimija, joka vastaa tuotteistaan myös tulevaisuudessa”, kertoo Uponor KOTI palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetti.

Viilennys nousussa arvostuksessa

Jopa 70 % vastanneista pitää talon viilennysmahdollisuutta tärkeänä ja yli puolet vastaajista huomioi viilennyksen jo rakennusvaiheessa. Viilennyksen odotetaan toimivan samalla tavalla kuin lämmityksenkin. Muun muassa huonekohtaiset säädöt olivat toiveena suurimmalla osalla. Odotukset viilennykseltä ovat kuitenkin korkeammat kuin halukkuus investoida siihen.

”Nykypäivän tiiviit talot vaativat lämmityksen lisäksi kesäaikaan viilennyksen. Esimerkiksi yksittäisellä ilmalämpöpumpulla tapahtuvaa viilennystä ei voida jakaa halutusti eri huoneisiin. Lattiaviilennys on alhainen käyttökustannuksiltaan, energiatehokas, vedoton sekä äänetön. Jokaiseen huoneeseen on tällöin mahdollista saada säätömahdollisuus”, Terhi Klemetti painottaa.

Uponorin kyselyyn vastasi yhteensä 576 henkilöä. Tutkimus toteutettiin kyselynä rakentaja.fi:ssä.