Ympäristöministeriön kokeilussa viisi kuntaa selvittää digitaalisuuden hyötyjä kaavoituksessa. Tavoitteena on siirtyä paperikaavasta digikaavaan.

Viisi kuntaa kehittää yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa tietomallipohjaista kaavaa ja digitaalisen kaavoituksen suunnittelukäytäntöjä Kuntapilotti-hankkeessa. Vuoden kestävässä kokeilussa työstetään uudenlaista kaavan pohjakarttakonseptia. Kokeilun järjestää Ympäristöministeriö.

Kokeiluun valittiin Tampere, Lahti, Kuopio, Kempele ja Inkoo. Ne edustavat asiantuntijoiden mukaan monipuolisesti suomalaista kuntakenttää. Kunnat testaavat uusia teknisiä ratkaisuja käytännön kaavaprojekteissa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä kaavatiedosta koneluettavaa. Tämä sujuvoittaisi alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen prosesseja. Hanke tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.

Paperista digitietoon

Nykyisinkin kaavat usein esitetään karttoina. Usein puhutaan vielä kaavan piirtämisestä. Viime vuosina kunnissa ja suunnittelutoimistoissa on kuitenkin siirrytty graafisen kartan sijasta digitaalisen kaavatiedon tuottamiseen. Kaavatietojen siirtoon koneluettavassa muodossa ei kuitenkaan ole olemassa valtakunnallisesti omaksuttua käytäntöä.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa tähdätään tietomallipohjaiseen suunnittelujärjestämään. Kaavatietojen muuttaminen koneluettaviksi tehostaisi ja sujuvoittaisi kuntien, konsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien arkea. Se myös vähentäisi virheitä ja synnyttäisi merkittäviä säästöjä. Käsin tehtävä tiedonkäsittely jäisi pois.

Kunnat ja yritykset mukaan

Kokeilukuntien lisäksi myös muut kunnat tai tahot voivat osallistua kokeiluun tukijoukkoina ja oppia yhdessä uusista toimintatavoista. Vuoden aikana hankkeesta järjestetään useita seminaareja ja kuulemisia.

Kuntapilotti on osa Ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta. Hanke edistää asiantuntijoiden mukaan digitalisaatiota alueidenkäytön suunnittelussa. Kuntapilotin toteuttavat Sitowise, Trimble, Symetri ja AE Partners yhdessä.