Sähköauton latauspisteiden asentaminen asukkaiden käyttöön on nyt pohdinnassa monessa taloyhtiössä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö antaa taloyhtiöille neuvoja siitä, miten latauspisteiden ja talon asukkaiden turvallisuus varmistetaan.

Tärkeintä on ottaa yhteys alan suunnittelijoihin ja antaa asukkaille ohjeet turvallisesta toiminnasta. SPEKin asiantuntijat kehottavat jo varautumaan latauspisteiden tarpeen kasvuun.

Maaliskuussa voimaan tullut laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla (733/2020) määrittelee uusia ja laajamittaisesti korjattavia rakennuksia koskevat velvoitteet. Sähköautojen yleistyessä latausasiat voivat koskea muitakin taloyhtiöitä.

”Mikä tahansa pistoke ei ole tarkoitettu auton lataamiseen. Netti on pullollaan kehotuksia, että ei kun vaan lataamaan, mutta ensimmäiseksi on syytä kartoittaa rakennuksen sähköjärjestelmä, on se sitten uusi tai vanha”, Lauri Lehto toteaa.

Riittävästi tehoa sähköauton latauspisteestä

Sähköauton lataaminen vaatii tehoa ja autokatoksen tai tallien pistorasioita ei ole suunniteltu kestämään jatkuvaa korkeaa kuormitusta. Pistorasia voi ylikuumentua tällaisessa käytössä. Ennalta tehtävän kartoituksen avulla löydetään turvalliset latausasemat ja tiedetään, riittääkö taloyhtiön sähköjärjestelmän kapasiteetti.

Kaikkiin rakennuksiin soveltuvaa yhtä ohjetta ei voi antaa, vaan ammattilaisten pitää paikan päällä tarkistaa juuri sen rakennuksen osalta riskitekijät ja sopivat ratkaisut.
Sopivat ammattilaiset sähköautojen latauspisteiden suunnittelussa ovat sähkösuunnittelija ja palotekninen asiantuntija. Varsinkin maanalaisissa pysäköintipaikoissa tarvitaan molempia ammattilaisia varmistamaan turvalliset ratkaisut.

Hyvän suunnittelun jälkeen on olennaista, että asukkaat tietävät, miten latauspisteiden kanssa toimitaan turvallisesti. Asia ei koske vain niitä joilla on sähköauto, muidenkin taloyhtiön asukkaiden on ymmärrettävä riskit ja osattava heti poistua tulipalon läheltä sekä soitettava välittömästi 112.

Lue lisää:

Uusien rakennusten parkkipaikoille sähköauton latausvalmius

Sähköauton latauspisteen saa näppärästi omakotitalon pihaan

Tunnista sähköauton lataukseen liittyvät riskit

5 ohjetta sähköauton latauspisteiden toteuttamiseen

• Kartoittakaa sähkösuunnittelijan kanssa sähköjärjestelmä.
• Suunnitelkaa paloteknisen asiantuntijan kanssa latauspisteiden turvallisuus.
• Tarkistakaa palo-osastoinnit, jos sisätiloihin (esimerkiksi autohalliin) suunnitellaan latauspisteitä
• Päivittäkää kiinteistön pelastussuunnitelma tarvittaessa.
• Antakaa kaikille asukkaille ohjeet latauspisteiden käytöstä ja turvallisesta toiminnasta: lataaminen, akkujen käyttö häiriötilanteissa, valmistajien ohjeiden noudattaminen, tulipalo.