Suomen syrjäseuduilla monet pientalot menettävät arvoaan ja asumattomina ne ränsistyvät. Saako talovanhus edes vakuutusta? Mikä on vakuutusyhtiön vinkkelistä peruskuntoisen talon tärkein remontti?

Helsingin Sanomissa kerrottiin muutama vuosi sitten isännöitsijästä, joka ei saanut viidestä vakuutusyhtiöstä vastausta, kun pyysi vakuutusta vuonna 1972 valmistuneeseen paritaloon.

Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen ei tunnista ongelmaa. Hän sanoo, että jos talo on rakennettu perusstandardien mukaisesti puusta tai kivestä, kaikki rakennukset saadaan vakuutettua ehtojen mukaisesti.

Hän täsmentää, että luonnollisesti vakuutusyhtiöt huolehtivat eduistaan. Vakuutusehdoissa otetaan huomioon ikävähennykset, joita suhteutetaan vakuutusmaksuihin.

”Jos rakennus on alun perin rakennettu muuhun kuin asumiskäyttöön, esimerkiksi yritystoimintaan tai majakaksi tai rakennus on tehty savesta tai muusta poikkeavasta materiaalista, silloin vakuutusyhtiö harkitsee tarkasti. Erityisharkinta pätee myös, jos rakennus on suojeltu tai erityisen vanha”, Keränen sanoo.

Kalliit vuotovahingot

Kotivakuutuksesta korvattavan vahingon määrästä vähennetään lähes aina omavastuu. Mitä pienempi omavastuu, sitä korkeampi vakuutuksen hinta.

Käyttövesi- ja lämmitysputkistojen ikä vaikuttaa sekä vakuutuksen hintaan että vahingosta saatavaan korvaukseen. Mitä vanhempi putkisto, sitä kalliimpi vakuutus ja pienempi korvaus.

Jos vesiputki rikkoontuu, vakuutusyhtiö vähentää korvattavista korjauskustannuksista esimerkiksi kolme prosenttia per putken ikävuosi, toisesta käyttövuodesta alkaen. Vähennys lasketaan kertomalla kolmella täydet kalenterivuodet. Täten 35-vuotiaan putken rikkoutumista ei korvata lainkaan.

Putkirikko on pieni murhe verrattuna putkirikon aiheuttamaan vuotovahinkoon. Vaikka putkistojen uusiminen maksaa, vielä kalliimmaksi tulee putkiston aiheuttama vesivahinko. Jos putki vuotaa seinärakenteissa pitkään, siitä koituu iso vahinko. Yli 30-vuotias putkisto on todellinen vesivuotoriski.

If:n mukaan vanhojen omakotitalojen yleisin vuotovahinko aiheutuu astianpesukoneesta. Tämän vahingon keskimääräiset korjauskulut ovat noin 5 000 euroa.

Jos käyttövesiputket rikkoutuvat märkätilojen rakenteissa, tällaisten vuotovahinkojen korjauskustannukset ovat noin 15 000 euroa.

Vakuutusyhtiöt vähentävät putkirikon aiheuttaman vesivahingon korjauskustannuksista sekä vuotovähennyksen että putken ikävähennyksen. Jos esimerkiksi yli 50-vuotias käyttövesi- tai lämmitysputki aiheuttaa vahingon.

Lue koko juttu TM Rakennusmaailmasta 9/18.

Lue lisää: http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Vuotovahinko-naivettaa-kodin.aspx