Vuoden 2020 Puupalkinnon saa Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus ja uudistaminen. Palkintoa tuomaristo perustelee puun käytöllä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen perusparannus- ja uudistamisprojektissa  innovatiivisen monipuolisesti, erittäin runsaasti ja näyttävänä osana kohteen arkkitehtuuria.

Puuta on hyödynnetty muun muassa stadionin ulkoseinien hienosahatuissa julkisivuverhouksissa, kaarrekatsomoiden kattojen alapuolisena vesilasi-palosuojakäsiteltyinä ”kivipuu”-pintoina, puu-muovi-komposiittiratkaisuna stadionin uusissa penkeissä, uusien tilojen seinien ja kalusteiden moninaisissa puuverhouksissa, CLT-levyissä sekä radiaalisahatuissa puulattiapinnoissa.

Kaikki kohteen puuosat ovat kauttaaltaan korkeatasoisesti suunniteltuja ja toteutettuja. Lisäksi ne ovat edellyttäneet puun käytön mahdollistamiseksi paljon teknisten yksityiskohtien, kuten palosuojakäsittelyiden sekä liitos- ja kiinnitysmenetelmien kehittämistä.

Tuomariston mukaan Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus on erinomainen esimerkki hybridirakentamisesta, jossa puulla on keskeinen rooli.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:
• Rakennuttaja / Tilaaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala / Stadion-säätiö
• Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy. Korjauksen pääsuunnittelusta vastasivat Kari Raimoranta, Arkkitehdit NRT Oy ja Kimmo Lintula, Arkkitehtitoimisto K2S Oy.
• Rakennesuunnittelu: Sweco asiantuntijapalvelut ja rakennesuunnittelu
• Palosuunnittelu: Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
• Urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
• Puuosien toimittajat mm:
Siparila Oy, puujulkisivujen valmistus ja asennus
palloiluhallien ja auditorion seinien palosuojatut massiivikoivurimat sekä sormijatketut mäntykattorimat
Piiroinen Yhtiöt, katsomon innovatiiviset palonkestävät puukomposiitti-istuimet
Tammisto yhtiöt, Aureskosken Jalostetehdas Oy, stadionin sisäkaton kuultokäsitellyt kivipuurimat ja -ruoteet

Mansikkalan koulukeskukselle kunniamaininta

Tuomariston kunniamaininnan saa Imatran Mansikkalan koulukeskus. Koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Kunniamaininnan perusteluna tuomaristo toteaa seuraavaa:
1400 oppilaan koulukeskus on jaettu taitavasti ihmisen mittaisiin osiin. Ulkoapäin rakennus on samalla suurpiirteinen ja yksityiskohtainen. Sen julkisivujen ja kattojen rytmi on voimakkaasti puuarkkitehtuuria ilmentävä. Sisätilat ovat ryhmitelty pieniin yksiköihin viehättävän sisäpihan ympärille.
Liimapuisen pilari-palkkirakenteen, suurien ikkunoiden ja lasiseinien ansiosta syvärunkoisen rakennuksen tilat ovat ilmavia ja valoisia. Systemaattinen rakenne mahdollistaa tilojen joustavan käytön sekä muunneltavuuden muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
Rakennuksessa on käytetty liimapuurakenteita, ripalaattoja, rankoseinäelementtejä sekä naulalevyristikoita rationaalisesti ja rakennusosille ominaisella tavalla. 15 000 bruttoneliömetrin kokoinen koulukeskus on toteutettu nopealla aikataululla elinkaarihankkeena. Rakennus on osaavasti suunniteltu, ja rakentamisen laatu on viimeisteltyä ja korkeatasoista.

Yleisöäänestyksen voittaja Koivula Meteorite

Viime vuosilta tuttuun tapaan puupalkintoehdokkaista järjestettiin myös yleisöäänestys. Yleisöäänestyksen voitti Koivula Meteorite, CLT-rakenteinen vierastalo, jonka on suunnitellut Ateljé Sotamaa.

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Nyt myönnettävä palkinto on järjestyksessä kahdeskymmeneskolmas. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.